Opublikowane dnia 05.06.2014 / Aktualizowane dnia 05.06.2014


Tytuł: Usługa ochrony osób i mienia IZTW
Sygnatura:
ZP/0001/PU/2014
Kategoria przetargu:
Usługi
Miejsce składania:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Kancelaria Ogólna, Budynek „F” pok. 208, p I, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data składania:
2014.06.13 o godz. 10:00
Miejsce otwarcia:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Sala Rady Naukowej, Budynek „F” pok. 220, p II, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data otwarcia:
2014.06.13 o godz. 10:15
Wyniki przetargu:
Wynik postępowania.pdf
Informacje o złożonych ofertach:
Pytania i odpowiedzi:
Odpowiedzi na pytania I.pdf
Uwagi oraz zmiany:
Pliki do pobrania:
zał 7 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc zał 6 - oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień.doc zał 5 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.doc zał 4 - wykaz usług głównych.doc zał 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc zał 1 - formularz oferty.doc zał 2 - formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia po m….pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf SIWZ.pdf zał 1 - formularz oferty.pdf zał 2 - formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia.pdf zał 3 - oświadczenie wykonwacy w trybie art. 44 ustawy dotyczące spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.pdf zał 4 - wykaz usług głównych.pdf zał 5 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń te….pdf zał 6 - oświadczenie o posiadaniu przez osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia niezbędnych uprawnień.pdf zał 7 - oświadczenie wykonawcy w trybie art. 44 ustawy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z post….pdf zał 8 - projekt umowy.pdf

Skip to content