Opublikowane dnia 16.03.2017 / Aktualizowane dnia 16.03.2017


Tytuł: Usługa serwisowa obejmująca okresowe przeglądy techniczne oraz naprawy serwisowe, wykonywane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dla urządzenia „Stanowisko do badań nieniszczących metodą tomografii komputerowej V|Tome|xL-450”
Sygnatura:
ZP/07/17
Kategoria przetargu:
Usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2017.03.27 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2017.03.27 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1, pkt 1 „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.
Informacje o złożonych ofertach:
Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content