1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites. Book of Abstracts

Publikacja zawiera abstrakty referatów i posterów zaprezentowanych podczas międzynarodowej konferencji 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, która odbyła się we wrześniu 2017 r. w Warnie (Bułgarii). Konferencja została zorganizowana przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Technical Univeristy of Varna i Institute of Metal Science, Equipment and Technologies „Acad. A. Balevski” with Hydroaerodynamics Centre Bulgarian Academy of Sciences, pod patronatem The World Foundry Organization i Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

Skip to content