ATLAS of the surface and cross-section microstructures formed on low-alloy steels exposed to different atmospheres in temperature range 450–550 °C

Najnowsza książka Tomasza Dudziaka to bogato ilustrowany atlas mikrostruktur stali ukształtowanych w wyniku oddziaływania wysokich temperatur w agresywnym środowisku. Obserwacjom poddano makro- i mikrostruktury czterech gatunków stali kotłowych, w tym niestopowej stali węglowej K18 oraz stali niskostopowych, poddanych działaniu czynników typowych dla środowiska, w którym funkcjonują stale stosowane w sektorze energetycznym. Obrazowanie z powierzchni oraz z przekrojów poprzecznych ujawniło istotny wpływ podwyższonych temperatur oraz środowiska gazów (H2S-Ar, Cl2-Ar) na degradację stali niskostopowych.
Monografia przeznaczona jest dla specjalistów z dziedziny inżynierii materiałowej i dziedzin pokrewnych, zajmujących się zagadnieniami degradacji materiałów w podwyższonych temperaturach, w szczególności zagadnieniami dotyczącymi materiałów eksploatowanych w energetyce.

W monografii, którą oddajemy do rąk Czytelników wykorzystano m.in. wyniki projektu „Fundamental research of high temperature resistance of boiler steels” zrealizowanego wspólnie z EDF Poland (obecnie Polska Grupa Energetyczna), Nr umowy R&D/ZN/KWA/04072014/099.

Skip to content