ATLAS of the surface microstructures of oxidised advanced austenitic steels and Ni based alloys in pure water steam under 1 bar conditions in the temperature range 700−800 °C for 3000 hours

Wyniki opublikowane w niniejszej monografii powstały w czasie prac naukowych realizowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Prezentowany atlas mikrostruktur przedstawia obrazowanie powierzchni stopów na bazie żelaza (309S, 310S, HR3C) i niklu (alloy 617 Haynes® 230®, alloy 263, Haynes® 282®) za pomocą mikroskopu skaningowego wyposażonego w detektor BSE. Badania były realizowane w zakresie temperatury 700– 800oC przez okres 3000 godzin w atmosferze 100% pary wodnej.

Skip to content