Badania stanów krytycznych procesu wycinania elektroerozyjnego

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego „Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe”, nr 83, 2004 r.

Zaprojektowano nowy generator UZSW 10A wraz z mikroprocesorowymi układami sterującymi. Dzięki zwiększeniu sprawności generatora oraz przesunięciu granicy występowania stanów krytycznych ponad dwukrotnie wzrosła wydajność wycinania elektroerozyjnego. Przeprowadzono analizę działania oraz wprowadzono zmiany konstrukcyjne podzespołów mechanicznych wycinarki EWIOS 16 (mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych) mających wpływ na powstawanie stanów krytycznych. Opracowano model dedukcyjny erozji elektrody drutowej. Do opisu i detekcji stanów krytycznych wycinania elektroerozyjnego opracowano modele statystyczne oraz dyskretną transformatę falkową (DWT). Opracowano oprogramowanie do analizy „off-line” zarejestrowanych fal napięcia międzyelektrodowego oraz prądu roboczego, które można zastosować do badania zarówno wycinania, jak i drążenia elektroerozyjnego. Po raz pierwszy zastosowano transformatę DWT do badania wyładowań w procesie obróbki elektroerozyjnej. Także po raz pierwszy w tak szerokim zakresie do badania stanów krytycznych wycinania elektroerozyjnego wykorzystano metody statystyczne, a w szczególności algorytmy do analizy szeregów czasowych. Wykonano badania metalograficzne zerwanego drutu, które potwierdziły hipotezę o termicznych przyczynach przerwania ciągłości elektrody drutowej. Opracowane algorytmy do dyskryminacji stanów krytycznych zastosowano w mikroprocesorowym analizatorze procesu przewidzianym do dalszych badań, których zakres zaproponowano w końcowej części pracy.

Skip to content