Chemoutwardzalne masy formierskie i rdzeniowe

Dokonano przeglądu technologii sporządzania i stosowania mas chemoutwardzalnych do wykonywania form i rdzeni dla odlewów ze stopów żelaza. Omówiono: masy chemoutwardzalne ze spoiwami organicznymi (masy z żywicą furanową, masy z żywicą fenolową, masy z żywicą fenolową utwardzaną estrem, masy z żywicą alkidowo-uretanową, masy z żywicą fenolowo-uretanową), masy ze spoiwami organicznymi utwardzane aktywnymi gazami (fenolowo-uretanowy proces cold-box, proces SO2, żywice fenolowe utwardzane estrami), masy termoutwardzalne (proces form skorupowych, proces gorącej rdzennicy hot-box, proces ciepłej rdzennicy warm-box), masy ze spoiwami specjalnymi (proces polcor), masy samoutwardzalne ze spoiwami nieorganicznymi (masy ze szkłem wodnym utwardzane estrami, masy ze szkłem wodnym utwardzane CO2, masy cementowe) oraz tradycyjne i samoutwardzalne powłoki ochronne.

Przedstawiono zagadnienia kontroli jakości materiałów, problemy ochrony środowiska, mechanizację i regenerację, a także stosowane urządzenia i przykłady nowoczesnych gniazd oraz linii do wykonywania form i rdzeni.

Skip to content