Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008-2009

Opracowanie niniejsze jest prezentacją wyników prac naukowych badawczych oraz wspomagających badania, prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w zakresie działalności statutowej w latach 2008-2009 i jest kontynuacją wydawnictwa o analogicznej tematyce prezentującego daną działalność za 2007 rok. Przedstawiono w sposób syntetyczny rezultaty badań, w dużej części o najwyższym stopniu innowacyjności, realizowanych w wyniku zastosowania najnowocześniejszej aparatury i technologii, źródeł informacji naukowej, technicznej i logistycznej. Omówiono również problemy organizacji i zarządzania, przygotowania oraz wdrożenia technicznych i organizacyjnych metod, zapewniających wysoką jakość produkcji odlewniczej, odpowiadających wymaganiom przemysłu światowego. W zakresie zagadnień dotyczących informatyzacji, przedstawiono analizę wykorzystania technologii informacyjnych w działalności naukowo-badawczej, zarządzaniu, dystrybucji efektów naukowych i praktycznych w odlewniach, a także w gospodarce krajowej. Istotnym celem analizowanych zagadnień jest to, aby efekty pracy naukowej, rozwojowej, wdrożeniowej i organizacyjnej Instytutu Odlewnictwa mogły w znacznym stopniu rzutować na konkurencyjność polskiego odlewnictwa. Zatem, szczególnego znaczenia nabierają działania podnoszące poziom techniczny odlewni krajowych i sprawność zarządzania procesami technicznymi. Wiele z prezentowanych prac zostało już opublikowanych w poszerzonym zakresie, bądź będzie przedmiotem publikacji w wydawnictwach fachowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Opracowanie powstało jako efekt współpracy z przedstawionym zespołem autorskim.

Skip to content