Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w latach 2012-2013

Opracowanie niniejsze jest prezentacją wyników prac badawczych oraz wspomagających badania, prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w zakresie działalności statutowej w latach 2012-2013. Przedstawiono w sposób syntetyczny rezultaty badań, w dużej części o najwyższym stopniu innowacyjności, realizowanych w wyniku zastosowania najnowocześniejszej aparatury i technologii, źródeł informacji naukowej technicznej i logistycznej. Omówiono również problemy organizacji i zarządzania, przygotowania oraz wdrożenia technicznych i organizacyjnych metod, zapewniających wysoką jakość produkcji odlewniczej, odpowiadających wymaganiom przemysłu światowego.
Istotnym celem analizowanych zagadnień jest to, aby efekty pracy naukowej, rozwojowej, wdrożeniowej i organizacyjnej Instytutu Odlewnictwa mogły w znacznym stopniu rzutować na konkurencyjność polskiego odlewnictwa. Zatem szczególnego znaczenia nabierają działania podnoszące poziom techniczny odlewni krajowych i sprawność zarządzania procesami technicznymi.
Wiele z prezentowanych prac zostało opublikowanych bądź będzie przedmiotem publikacji w wydawnictwach fachowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Skip to content