Fundamental aspects of high temperature corrosion of materials for coal fired power plants

Prezentowana monografia została napisana w celu przedstawienia Czytelnikowi problemu, jakim jest korozja materiałów metalicznych w podwyższonych temperaturach w środowiskach korozji pyłowej oraz korozji pod wpływem pary wodnej, a więc środowisk występujących w elektrowniach opalanych węglem kamiennym lub brunatnym. Korozja w parze wodnej oraz korozja pyłowa są czynnikami, które w sposób istotny wpływają na żywotność takich elementów konstrukcyjnych w sektorze energetycznym, jak: komora paleniskowa, walczak, przegrzewacze pary pierwszego i drugiego stopnia oraz inne elementy narażone na działanie agresywnego środowiska. W pracy omówiono zagadnienia związane z korozją wysokotemperaturową występujące w środowisku pary wodnej oraz w środowisku korozji pyłowej.

Skip to content