Infiltracja ciśnieniowa w wytwarzaniu materiałów kompozytowych

Przedstawiono przegląd literaturowy z zakresu najczęściej stosowanego sposobu wytwarzania kompozytów – infiltracji ciśnieniowej. Stan teorii i praktyki omówiono na przykładzie kompozytów na bazie aluminium, miedzi, żelaza, niklu oraz innych metali a także materiałów wysokoporowatych. Skompletowano opisy konkretnych wyrobów kompozytowych otrzymywanych drogą infiltracji ciśnieniowej przez wybranych producentów wraz z podaniem szczegółów stosowanych procesów wytwórczych i poziomu osiąganych właściwości.
W części ilustracyjnej zaprezentowano otrzymane według omawianej metody w kraju i zagranicą produkty kompozytowe, już stosowane w przemyśle lub gotowe do aplikacji praktycznej. Zaprezentowane studium analitycznoliteraturowe wykonano w ramach realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ/KBN/114/T08/2004 „Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Zadanie II.2.4. Opracowanie technologii otrzymywania gradientowych wyrobów metalowo-ceramicznych z zastosowaniem zaawansowanych technik odlewniczych, w tym z wykorzystaniem ciśnienia zewnętrznego).

Skip to content