Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V

Na wstępie wydawnictwa przedstawiono w skrócie historię odlewania pod ciśnieniem, przechodząc następnie do tematów dotyczących  współczesnego odlewnictwa ciśnieniowego, takich jak: odlewanie ciśnieniowe w próżni: oddziaływanie bilansu cieplnego, resztkowej wilgoci i pozostałości smaru we wnęce formy w procesie odlewania ciśnieniowego w próżni; główne problemy związane ze stalami na formy ciśnieniowe i ich rozwiązywanie; wstępne badania wpływu złomu obiegowego na efekt endomodyfikacji w stopach magnezu; innowacyjna metoda otrzymywania odlewów z metalowych materiałów kompozytowych krystalizujących pod wysokim ciśnieniem gazu;  odlewanie ciśnieniowe siluminów niskokrzemowych z dodatkami niklu i miedzi. Zaprezentowano również nowe możliwości technologiczne Instytutu Odlewnictwa w Krakowie w zakresie procesu prasowania w stanie ciekłym.

Skip to content