Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy aluminium

W instrukcji ujęto: stopy podeutektyczne i eutektyczne aluminiowo-krzemowe (AK12, AK11, AK9, AK7, AK64, AK52, AK51), stop nadeutektyczny aluminiowo-krzemowy (AK20), stopy aluminiowo-miedziowe (AM4 i AM5), stopy aluminiowo-magnezowe (AG10 i AG51).

Zawiera podstawowe wiadomości niezbędne przy produkcji odlewów ze stopów Al; omówiono: urządzenia do topienia i kontroli procesu, materiały podstawowe i pomocnicze do topienia, proces topienia, metody oceny jakości ciekłego metalu. W zakresie topników, rafinatorów i modyfikatorów, upowszechnia się sprawdzone produkty pochodzenia krajowego, które w większości przypadków nie odbiegają jakością od materiałów pochodzenia zagranicznego. Ponadto podano adresy dostawców materiałów i urządzeń pomocniczych. W instrukcji zawarto również wytyczne dotyczące odlewania poszczególnych gatunków stopów oraz informacje z zakresu ochrony środowiska w odlewniach.
Instrukcja topienia stopów aluminium adresowana jest szczególnie do pracowników inżynieryjno-technicznych, wykwalifikowanych robotników odlewni oraz studentów Wydziałów Odlewniczych i Metalurgicznych.

Skip to content