Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy miedzi

W  instrukcji topienia stopów miedzi ujęto następujące grupy stopów:

·        brązy cynowe – stopy dwu i wieloskładnikowe (B10, B101, B102, B555,  B476)

·        brązy cynowo-ołowiowe  (B1010, B815, B520),

·        brązy aluminiowe  (BA93,  BA1032, BA1044),

·        brąz krzemowo-cynkowo-manganowy (BK331),

·        mosiądze manganowe – stopy wieloskładnikowe (MM47, MM54, MM55,  MM58),

·        mosiądze aluminiowe – stopy wieloskładnikowe (MA58, MA62),

·        mosiądze ołowiowe (MO59, MO60),

·        mosiądz krzemowy (MK80).

Instrukcja zawiera podstawowe wiadomości niezbędne przy produkcji odlewów ze stopów miedzi. Dla każdej grupy stopów przedstawiono: wytyczne przygotowania ciekłego metalu, skład chemiczny stopów, własności mechaniczne, fizykochemiczne i technologiczne, piece do topienia i urządzenia pomocnicze, wskazania dotyczące wsadu metalowego i materiałów pomocniczych, topienie i zabiegi związane z przygotowaniem ciekłego metalu, wytyczne odlewania i usuwania odlewów z formy oraz  zastosowanie odlewów.

W instrukcji podano również  wykaz norm związanych z odlewaniem stopów miedzi.

Skip to content