JAK SKUTECZNIE OPRACOWAĆ APLIKACJĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU?

„[…] Niniejsza publikacja w sposób przejrzysty i przystępny przybliża Czytelnikowi zagadnienia dotyczące aplikowania o wsparcie projektów B+R. Tematyka ta będzie interesująca zarówno dla doświadczonych praktyków, jak i dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z projektami. Dużą zaletą monografii jest syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu poprawnych technik opisowych, budżetowania zadań projektu, tworzenia jego harmonogramu, jak również ciekawe wprowadzenie w świat podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych, zasad finansowania nauki, terminologii dotyczącej innowacyjności i gotowości startowej technologii, typologii badań naukowych etc. Szczególnie interesujace będą także fragmenty dotyczące kondycji sektora badań naukowych w Polsce. […]”.

Fragment recenzji prof. dr hab. inż. Pawła Zięby

 

Skip to content