Jubileusz 70 lat Instytutu Odlewnictwa

Wydawnictwo to jest – w zamierzeniu – kontynuacją jubileuszowych publikacji wydawanych w różnej formie począwszy od pierwszej wydanej z okazji 5-lecia w 1956 roku. Najważniejsze wydarzenia z historii Instytutu przedstawiono skrótowo w porządku chronologicznym (wg lat), a następnie przedstawiono obecną kadrę i realizowany zakres działania. W dalszej części zebrano i zaprezentowano – w formie tabel, zestawień i fotografii – najważniejsze informacje dotyczące działalności Instytutu Odlewnictwa w okresie 2011–2015. Historia Instytutu to wysiłek kilku pokoleń pracowników zarówno tych prowadzących badania naukowe, jak i tych tworzących zaplecze do badań, wspólnie tworzących jego dorobek i przyczyniających się do jego sukcesów. Dlatego w opracowaniu zamieszczono pełny spis pracowników zatrudnionych w Instytucie od początku, tj. od 1946 r. (w tym zatrudnionych w byłym Zakładzie Doświadczalnym do momentu jego przekształcenia w Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa SPECODLEW sp. z o.o. w 2003 roku). Zamieszczono również zbiór wybranych anegdot i przypowiastek obejmujących życie zawodowe i towarzyskie. Publikację kończy bogata galeria zdjęć ujawniająca, że „nie tylko pracą brać instytutowa żyje”.

Skip to content