Kolorowy świat struktury materiałów

Pomimo rozwoju technologii nowych tworzyw, mających zastąpić metale, te ostatnie z pewnością będą jeszcze długo stanowiły podstawowy materiał konstrukcyjny, przydatny ludzkości. O możliwościach jego zastosowania decydują m.in. takie cechy, jak twardość, wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie lub zginanie, a także odporność na pękanie czy odporność na zużycie ścierne bądź udarność. Właściwości te zależą od budowy wewnętrznej metalu, czyli mikrostruktury, jaka powstaje w procesie odlewania lub przeróbki plastycznej (walcowania, kucia) czy też po zastosowaniu dodatkowo specjalnych zabiegów obróbki cieplnej, to jest działania na wyroby metalowe wysokiej bądź niskiej temperatury. Za pomocą mikroskopu możemy ujawnić, czy wszystkie te czynności zostały wykonane prawidłowo, od tego bowiem zależy jakość, a tym samym trwałość i bezpieczeństwo wyrobu. Książeczka ta ma na celu dać Państwu wyobrażenie, jak różnorodny i zarazem bogaty w treści poznawcze może być kolorowy obraz mikrostruktury metali, ujawniony za pomocą specjalnej metody przygotowania zgładu metalograficznego, czyli tzw. trawienia selektywnego bądź też jako efekt zastosowania specjalnych technik badawczych mikroskopu świetlnego, takich jak światło spolaryzowane czy kontrast różnicowy. Materiały, których kolorową mikrostrukturę zaprezentowano na kartach tej publikacji, to m.in. żeliwo zwykłe i stopowe, staliwo węglowe i stopowe, stopy na bazie tytanu, niklu, aluminium i miedzi. Podano też przykłady, jak trawienie selektywne ułatwia badanie stereologicznych cech mikrostruktury przy użyciu specjalnego urządzenia do automatycznej analizy obrazu. Nowość stanowią obrazy wybranych składników materiału, uzyskane za pomocą rentgenowskiej tomografii komputerowej.

Książka otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą książkę techniczną TECHNICUS 2017 zorganizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Skip to content