Kompendium wiedzy o 269 stopach niklu. Podstawowe dane materiałowe

Niniejsze opracowanie jest zbiorem podstawowych informacji o danych materiałowych wielu stopów niklu przeznaczonym do praktycznego wykorzystywania przez konstruktorów, producentów i użytkowników elementów wytwarzanych z tych stopów. Zbiór ten jest uzupełnieniem monografii pt. „Stopy niklu jako nowoczesne tworzywo odlewnicze do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacji”, będącej efektem wieloletniej współpracy Instytutu Odlewnictwa w Krakowie z Energy Industries of Ohio, USA. Samo „Kompendium wiedzy” powstało w wyniku realizacji przez Instytut Odlewnictwa projektu pt. „Konwersja technologiczna stopów niklu pracujących w ekstremalnych warunkach” w ramach Konkursu TANGO 2, nr umowy: TANGO 2/340100/NCBR/2017.

Skip to content