Kompozyty z regularnym azotkiem boru i ich zastosowanie w obróbce skrawaniem

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego „Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe”, nr 88, 2011 r.

Przeprowadzono badania nad oddziaływaniem azotku boru z wybranymi związkami tytanu (TiN, TiC, TiB2, TiSiC2) w kompozytach spiekanych techniką wysokociśnieniową (HPHT). Ustalono zależności między ich składem fazowym, parametrami otrzymywania oraz właściwościami mechanicznymi i technologicznymi. Otrzymane kompozyty poddano badaniom strukturalnym i fazowym. W procesie spiekania tworzą się nowe fazy, których liczba i rodzaj są ściśle uzależnione od parametrów ciśnieniowo-temperaturowych, a także udziału ilościowego dodatków modyfikujących. Dla każdej grupy kompozytów określono charakterystyczny dla niej zakres temperatur i czasów spiekania, zapewniający dobre właściwości mechaniczne. Technologiczne próby skrawaniem wykazały, że najwyższą zdolnością skrawną charakteryzują się ostrza wykonane z kompozytów modyfikowanych azotkiem tytanu.

 

Skip to content