Metody komputerowe wspomagania diagnostyki wad odlewów

Przedstawiono najważniejsze problemy związane z konstrukcją i użytkowaniem komputerowych systemów do wspomagania diagnostyki wad odlewów.

W publikacji zawarto charakterystykę wiedzy o wadach odlewów widzianą od strony technologa i pokazano sposoby formalnego zapisu tej wiedzy. Zaprezentowano metody, które występują najczęściej w stosowanych na świecie systemach ekspertowych do diagnostyki wad.

Książka zawiera opis pierwszego w kraju rozwiązania systemu diagnostycznego działającego w sieci INTERNET, opracowanego w Instytucie Odlewnictwa. Przeznaczona jest zarówno dla inżynierów technologów z odlewni i pracowników jednostek badawczych, jak też informatyków realizujących systemy diagnostyczne dla potrzeb odlewnictwa i metalurgii; może być również wykorzystana przez studentów i doktorantów dostarczając im zarówno wiedzy o charakterze podstawowym, jak też inspiracji do podejmowania prac badawczych.

Oceniając znaczenie prezentowanej w książce problematyki, należy mieć na uwadze, że w konsekwencji stale rosnących wymagań w odniesieniu do jakości wyrobów oraz ogólnych trendów sprzyjających informatyzacji procesów wytwórczych, stosowanie przemysłowych systemów informacyjnych i diagnostycznych stanie się atrybutem nowoczesności, a więc i konkurencyjności odlewni.

Skip to content