Miedź i jej stopy o wysokiej konduktywności. Struktura i właściwości. Topienie i odlewanie

Miedź i jej stopy o wysokiej konduktywności i przewodnictwie cieplnym stanowią różnorodną i znaczącą grupę tworzyw stosowanych w elektrotechnice, elektronice, budowie maszyn oraz innych gałęziach przemysłu i gospodarki w ogóle.

Proponowana monografia jest unikatowym kompendium wiedzy nt. miedzi i jej stopów, opracowanym na podstawie liczącej 260 pozycji literatury. Początkowe rozdziały poświęcono miedzi, przewodowym stopom miedzi i tworzywom z dużym udziałem miedzi; wszystkie te materiały łączy zastosowanie wymagające konduktywności w różnym stopniu sięgającym do konduktywności miedzi, a różnicuje je ostateczny stan produktu finalnego lub półproduktu (stan lany, przerabiany plastycznie, różnorodnie obrabiany cieplnie) oraz również produkty metalurgii proszków. Ta część opracowania dotyczy więc ogółu stopów czy materiałów niezależnie od tego czy służą one do przetwarzania drogą odlewania czy też jako materiał wyjściowy (wlewki, kęsy) do przeróbki plastycznej i omówiono w niej, m.in. światowe zasoby miedzi, źródła i metody uzyskiwania, właściwości oraz różnorodne stopy miedzi. W dalszych rozdziałach przedstawiono przygotowanie ciekłego metalu, topienie (ogółu stopów), obróbkę ciekłego metalu oraz stosowane technologie odlewania. Publikacja zawiera bogaty zestaw rysunków i tabel.

Skip to content