Nikiel. Stopy specjalnego przeznaczenia

Najnowsza książka Zenona Pirowskiego „Nikiel. Stopy specjalnego przeznaczenia” stanowi kompendium wiedzy o niklu i jego stopach. Przedstawiono w niej: historię odkrycia tego metalu; aspekty geologiczne, techniczne i ekonomiczne procesu wytwarzania; właściwości niklu technicznego i jego stopów; jego rolę w stopach żelaza. Autor skoncentrował się głównie na stopach na osnowie niklu, opisując m.in. procesy ich krystalizacji, klasyfikację, obróbkę cieplną i ubytkową; procesy spawania oraz zastosowanie. Szczegółowo omówił przerabiane plastycznie stopy niklu; stopy odlewnicze oraz przedstawił kierunki rozwoju żarowytrzymałych stopów niklu.

Monografia przeznaczona jest dla pracowników naukowych i kadry inżynierskiej zainteresowanej niklem i jego stopami oraz ich zastosowaniem w wielu gałęziach przemysłu.

Autor jest pracownikiem Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego. Zrealizował on ponad sto prac naukowo-badawczych z dziedziny nowoczesnych tworzyw i technologii odlewniczych.

W oparciu o wyniki projektu „Konwersja technologiczna stopów niklu pracujących w ekstremalnych warunkach” w ramach Konkursu TANGO 2, Nr umowy: TANGO 2/340100/NCBR/217 powstała monografia, którą oddajemy do rąk Czytelników.

Skip to content