Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne. Część I: Zagadnienia badawcze

Prezentowana  monografia przedstawia wyniki fragmentu realizowanego, w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, projektu pt. „Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Na wstępie monografii przedstawiono ogólne założenia projektu oraz charakterystykę i zastosowanie żeliwa z grafitem wermikularnym, jako nowoczesnego materiału konstrukcyjnego odpornego na zmęczenie cieplne, które jest przedmiotem badań w projekcie. Zaprezentowano m.in.:  badania wpływu parametrów technologicznych na właściwości odlewów pracujących w zmiennym polu temperatur; komputerową symulację naprężeń w dużych odlewach pracujących w warunkach cyklicznych zmian temperatury; badania pokryć na formy i rdzenie mające zastosowanie przy wykonywaniu odlewów ze stopów miedzi w kokilach żeliwnych; nowoczesną aparaturę do wykonywania badań w ciekłym metalu, w tym: system pomiaru zawartości wodoru, tlenu, analizy termicznej. Priorytetowym zagadnieniem przedstawionym w monografii jest opracowanie – na podstawie założeń projektowych Instytutu Odlewnictwa – urządzenia do badania zmęczenia cieplnego stopów żelaza, a głównie różnych odmian żeliwa.

Skip to content