Odlewnictwo metali nieżelaznych. Badania doświadczalne i symulacyjne oraz studia prowadzone przez Autora w Instytucie Odlewnictwa w latach 1950-2010

Jest to retrospektywny przegląd artykułów z badań, analiz oraz opracowań wąsko tematycznych z zakresu odlewnictwa metali nieżelaznych wykonanych w Instytucie Odlewnictwa w latach 1950-2010. Omówiono w sposób skrótowy: stopy, metody odlewania, analizy stanu odlewnictwa czy prognozy jego rozwoju. Są to opracowania autorskie i współautorskie, w zakresie badawczym, poświęcone głównie miedzi i jej stopom. Opracowanie wykonano z okazji 65-lecia Instytutu Odlewnictwa.

Skip to content