Cz. 1. Parametryczny opis przyanodowej warstwy dla silnoprądowych wyładowań elektrycznych. Cz. 2. Niektóre aspekty pomiarowe parametrów warstwy przyanodowej. Cz. 3. Transport energii na anodę w silnoprądowych wyładowaniach elektryczny Cz. 3

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego „Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe”, nr 75, 1987 r.

Skip to content