Podstawy syntezy stopów

Ze spisu treści:

Układ okresowy pierwiastków jako podstawa systematyzacji stopów
Fizyko-chemiczny wariant układu okresowego
Strefowa analiza okresowości właściwości pierwiastków w ujęciu monolateralnym
Strefowa analiza okresowości właściwości pierwiastków w ujęciu bi- i polilateralnym
Zagadnienie wyboru osnowy stopu

Wykresy równowagi fazowej
Równowaga w stopach
Formy oddziaływania pomiędzy komponentami
Elementy wykresów równowagi fazowej
Metaukłady wykresów równowagi fazowej
Układy potrójne i wieloskładnikowe

Czynniki określające właściwości stopów
Struktura stopu
Kryteria wykresów równowagi fazowej

Zasady syntezy stopów
Wybór dodatków stopowych i określenie domieszek szkodliwych
Wybór kompleksów stopowych

Stopy metali nieżelaznych
Stopy metali lekkich: aluminium, magnezu, tytanu
Stopy metali ciężkich: niklu, miedzi, złota, srebra
Stopy metali niskotopliwych
Stopy metali wysokotopliwych

Skip to content