Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie krajowym i światowym

Proponowana publikacja jest czwartą z kolei, przedstawiającą sytuację światowego i krajowego przemysłu odlewniczego. Na wstępie przedstawiono w niej szereg informacji dotyczących światowego i europejskiego rynku odlewów w 2011 r. Wynika z nich, że podobnie jak w latach poprzednich w rankingu światowych producentów odlewów przodują Chiny (42%), Indie (10%) oraz USA (10%). Produkcja polskich odlewni stanowi niezmiennie 1% globalnej produkcji odlewów. Wśród europejskich producentów odlewów liderem są Niemcy (25%), Polska plasuje się na siódmym miejscu (5%). W dalszej części publikacji podano (opracowane na podstawie raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Odlewnictwa AFS – American Foundry Society) prognozy sprzedaży odlewów do roku 2021 w podziale na gatunki odlewanych metali i symbole systemu klasyfikacji NAICS oraz prognozowane zmiany w amerykańskim przemyśle odlewniczym. Informacje o sytuacji rynku odlewów w Polsce w 2011 r. (status organizacyjny, strukturę własnościową, wielkość produkcji odlewni krajowych, strukturę produkcji odlewów ze stopów żelaza [żeliwo szare i stopowe, żeliwo sferoidalne, żeliwo ciągliwe, staliwo] i metali nieżelaznych, stosowane technologie, zużycie materiałów wsadowych, eksport, strukturę produkcji, zatrudnienie i wydajność w odlewniach oraz sytuację finansową przemysłu odlewniczego) przedstawiono na podstawie wyników badań statystycznych prowadzonych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. W opracowaniu podano również szacunkowe dane dotyczące produkcji odlewów w 2012 roku i prognozy rozwoju krajowego przemysłu odlewniczego w 2013.

Skip to content