Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym

Niniejsze opracowanie powstało na bazie raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Odlewnictwa (AFS – American Foundry Society) za rok 2010 oraz sprawozdania Instytutu Odlewnictwa z badań, wykonywanych w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej za rok 2008 na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

Stanowi próbę przekazania wszystkim zainteresowanym maksymalnie możliwego spektrum informacji z zakresu trendów rozwojowych w odlewnictwie na świecie i w Polsce.

W opracowaniu, oprócz szczegółowych danych statystycznych, po raz pierwszy w krajowej literaturze specjalistycznej zawarto opis metod prognozowania, stosowanego w Stanach Zjednoczonych.

Skip to content