Sekwencyjna technologia modyfikacji warstwy wierzchniej stali narzędziowych do obróbki plastycznej na zimno

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego „Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe”, nr 90, 2015 r.

Przedstawiono aktualny stan wiedzy odnośnie do sekwencyjnych procesów obróbki powierzchniowej, które obejmują proces deformacji plastycznej warstwy wierzchniej i azotowanie, dyfuzyjną obróbkę cieplno-chemiczną. Określono wpływ nagniatania ślizgowego kompozytem diamentowym oraz azotowania gazowego na wybrane właściwości użytkowe typowych dla nowoczesnej technologii obróbki plastycznej stali narzędziowych Sverker 21 i Vanadis 6. Przeprowadzono analizę mikrostruktury i składu chemicznego składników strukturalnych w badanych warstwach, osobno po toczeniu i azotowaniu oraz po obróbce sekwencyjnej toczenie-nagniatanie-azotowanie. Analiza obejmowała m.in. wpływ obróbek na poziom naprężeń w warstwie przypowierzchniowej dla obu badanych stali poddanych czterem wariantom obróbki – toczenie, toczenie-nagniatanie, toczenie-azotowanie, toczenie-nagniatanie-azotowanie. Udowodniono korzystne oddziaływanie procesu nagniatania ślizgowego i azotowania gazowego na warstwę wierzchnią badanych stali narzędziowych.

Skip to content