TECHNOLOGIE SPECJALNE ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

Jedyne w krajowej literaturze technicznej kompleksowe opracowanie dotyczące podstaw technologii specjalnych odlewania ciśnieniowego:

·    technologii odlewania w warunkach obniżonego ciśnienia atmosferycznego w objętości wnęki formy (odlewanie w tzw. „próżni”)

·    odlewania w obecności gazów aktywnych; w przypadku stopów aluminium w obecności tlenu (technologia VACOX)

·    technologii odlewania tiksotropowego, tj. SSM (Semi-Solid Metal Casting).

Technologie te spełniają wymagania producentów odlewów ciśnieniowych, a zwłaszcza bardzo skomplikowanych i odpowiedzialnych odlewów motoryzacyjnych, dotyczące uzyskiwania odlewów ciśnieniowych bez porowatości oraz o wysokich właściwościach mechanicznych. Technologie te, a szczególnie technologia odlewania tiksotropowego, w najbliższych latach staną się prawdopodobnie podstawowymi technologiami uzyskiwania odlewów ciśnieniowych o wysokich właściwościach wytrzymałościowych i użytkowych. W monografii uwzględniono: podstawy fizykochemiczne i technologie odlewania ciśnieniowego w tzw. „próżni”, w atmosferze gazów aktywnych (VACOX), uzyskiwania struktury „reocast” stopów oraz odlewania tiksotropowego (SSM); rozwiązania techniczne i aplikacyjne tych technologii oraz możliwości krajowe w tym zakresie; wyniki przeprowadzonych badań nad uzyskiwaniem bezporowatych odlewów ciśnieniowych.

Skip to content