Teoria, praktyka, stan aktualny i perspektywy rozwoju odlewania pod ciśnieniem − Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo skryptowe

Niniejsza publikacja powstała na kanwie prezentacji wygłoszonej przez Autora podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym”. Omówiono w niej pokrótce historię rozwoju odlewnictwa ciśnieniowego, począwszy od XVIII wieku aż po czasy współczesne. Przedstawiono specjalne sposoby odlewania z zastosowaniem ciśnienia stosowane w praktyce badawczej w Instytucie Odlewnictwa. Opisano aspekty teoretyczne odlewania ciśnieniowego jako czynnika termodynamicznego, a także stan aktualny i perspektywy rozwoju odlewnictwa ciśnieniowego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rynku USA.

Skip to content