Tworzywa odlewnicze:

 • stopy żelaza
 • stopy metali nieżelaznych

Konstrukcje odlewów

Technologie odlewnicze dotyczące:

 • materiałów formierskich i regeneracji mas
 • formy i mechanizacji formowania
 • topienia i obróbki cieplnej

Badania laboratoryjne w zakresie:

 • analiz chemicznych
 • struktury i własności mechanicznych
 • materiałów formierskich i środowiska
 • mechaniki zniszczenia i konstrukcji odlewów
 • fizykochemii metali i stopów

Wspomaganie komputerowe w zakresie:

 • modelowania i symulacji procesów, systemów ekspertowych
 • konstrukcji i prototypowania odlewów

Jakość i Certyfikcja

Działalność w zakresie:

 • informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
  • biblioteka
  • komputerowe bazy danych
 • normalizacji
 • wydawnictw
 • szkoleń dla kadry odlewniczej z przemysłu
 • promocji
 • statystyki odlewniczej
Skip to content