Internships

Łukasiewicz – KIT organizuje praktyki dla studentów Uczelni.

Zapraszamy na praktyki osoby, które posiadają i chcą rozwijać wiedzę w obszarach działalności instytutu, lubią zdobywać nowe umiejętności, poznawać nowe technologie i metody badawcze, wyróżniają się kreatywnością, dokładnością i sumiennością.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego studenta.

Praktyki odbywają się w miesiącach wakacyjnych.

Ogłaszamy nabór na praktyki studenckie od dnia 1.04.2022 r.

Kontakt w sprawie praktyk: sprzedaz@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content