Praktyki

Łukasiewicz – KIT organizuje praktyki dla studentów.

Zapraszamy na praktyki osoby, które posiadają i chcą rozwijać wiedzę w obszarach działalności Instytutu, lubią zdobywać nowe umiejętności, poznawać nowe technologie i metody badawcze, wyróżniają się kreatywnością, dokładnością i sumiennością.

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego studenta.

Kontakt w sprawie praktyk: hr@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content