Dane osobowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zapewnienia kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych. Reguluje również zasady ochrony danych osobowych w celu zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą. Stosujemy wymogi stawiane przez RODO, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania praw osób, których dane dotyczą.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – Krakowski Instytut Technologiczny w Krakowie (zwany dalej: Instytut) z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, adres e-mail: sekretariat@kit.lukasiewicz.gov.pl nr tel.:  12 26 18 324.

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – Krakowski Instytut Technologiczny w Krakowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Marek Kowalski. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Instytut, przez adres email: daneosobowe@kit.lukasiewicz.gov.pl lub osobiście w siedzibie Instytutu.

Obowiązek informacyjny (RODO)

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – Krakowski Instytut Technologiczny w Krakowie realizując wymagania wynikające z art 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 przedstawia informację o przetwarzaniu danych osobowych w obszarach działań podejmowanych przez Instytut.

Ogólna klauzula informacyjna RODO
Obowiązek informacyjny realizowany względem kandydatów do pracy w Instytucie
Obowiązek informacyjny realizowany względem potencjalnych kandydatów do pracy w Instytucie
Obowiązek informacyjny realizowany w kontekście działań marketingowych, organizowanych szkoleń i konferencji
Obowiązek informacyjny realizowany względem Najemców
Obowiązek informacyjny dla kontrahentów / klientów Instytutu
Obowiązek informacyjny realizowany względem osób z którymi Instytut zawiera umowy zlecenia i umowy o dzieło
Obowiązek informacyjny stosowany przy zamówieniach poniżej 130 tysięcy zł
Obowiązek informacyjny realizowany w związku z funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Skip to content