Services


Technologie odlewnicze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przemysłu odlewniczego instytut oferuje następujące usługi:

 • Projektowanie odlewów i opracowywanie technologii odlewniczych
 • Analizy numeryczne fizycznych zjawisk sprzężonych, procesów technologicznych i eksploatacyjnych elementów konstrukcyjnych
 • Regeneracja mechaniczna mas formierskich i rdzeniowych
 • Obróbka cieplna

Otrzymywanie materiałów technikami spiekania oraz skanowanie i druk 3D

Instytut opracowuje i wytwarza materiały funkcjonalne, w tym narzędziowe, na bazie proszków kompozytowych i metalowych, wykorzystując następujące technologie konsolidacji proszków:

 • Spiekanie swobodne
 • Spiekanie mikrofalowe
 • Spiekanie prądem impulsowym (SPS)
 • Spiekanie wysokociśnieniowe (HPHT)

Świadczy także usługi w zakresie druku 3D elementów funkcjonalnych:

 • z proszków metali – selektywne spiekanie laserowe / selektywne przetapianie laserowe SLS/SLM (Selective Laser Sintering / Melting)
 • z tworzyw sztucznych w technologii FDM (Fused Deposition Modeling)
 • z materiałów światłoczułych w technologii DLP (Digital Light Processing)

Oferujemy także usługi w zakresie inżynierii odwrotnej (Reverse Engineering) – skanowanie powierzchni i brył obrotowych


Obróbka materiałów

Oferta Instytutu obejmuje takie usługi jak:

 • Opracowanie technologii wraz z usługą obróbki skrawaniem na centrum frezarskim i tokarsko-frezarskim
 • Toczenie, frezowanie, szlifowanie z wykorzystaniem maszyn konwencjonalnych
 • Obróbka elektroerozyjna
 • Cięcie wysokociśnieniowym strumieniem wodnym oraz wodno-ściernym
 • Obróbka laserowa
 • Obróbka cieplno-ciśnieniowa HIP
 • Projektowanie i wytwarzanie narzędzi specjalnych

Projektowanie, wytwarzanie i modernizacja urządzeń do dozowania, pakowania, znakowania i etykietowania

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w konstruowaniu maszyn i urządzeń dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego i spożywczego, Instytut projektuje i wytwarza maszyny i urządzenia do konfekcjonowania substancji płynnych i stałych.

Oferta Instytutu obejmuje również usługi o charakterze doradczym, remontowym i serwisowym w zakresie urządzeń dozujących, pakujących, znakujących i etykietujących:

 • modernizacje maszyn i urządzeń
 • wykonywanie części zamiennych według zamówienia Klienta

Opinie i ekspertyzy

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny zatrudnia specjalistyczną kadrę, dysponuje odpowiednią aparaturą oraz posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu opinii i ekspertyz dla naszych Klientów, w tym producentów, importerów, dostawców, konsumentów krajowych i zagranicznych oraz sądów wszystkich instancji (ekspertyzy sądowe).

Opinie i ekspertyzy obejmują:

 • analizę i badanie wad materiałów i produktów;
 • ocenę bezpieczeństwa produktów;
 • zgodności wyrobów z dokumentami odniesienia;
 • skargi konsumentów dotyczące niespełnienia zakładanej przez producenta jakości wyrobu;
 • naruszenie praw własności intelektualnej;
 • analizy wykonywane na zlecenie organów ścigania i sądów.

Skip to content