Obróbka materiałówOpracowanie technologii wraz z usługą obróbki skrawaniem na centrum frezarskim i tokarsko-frezarskim

Wykonujemy usługi obróbki skrawaniem różnego rodzaju elementów o prostych lub złożonych kształtach typu wałek, tuleja, tarcza, pierścień i korpus (np. trzpieni, wrzecion, króćców, przyłączy itd.), a także matryc, stempli, form odlewniczych, form wtryskowych, łopatek wirników, korpusów, modeli i prototypów. Instytut dysponuje parkiem maszynowym zarówno w zakresie centrów obróbkowych CNC, jak i obrabiarek konwencjonalnych.

Centrum obróbkowe frezarskie typu DMC 75 V linear (prod. Deckel Maho) z 5-osiowym sterowaniem CNC jest wydajną i precyzyjną obrabiarką o cechach high-tech, posiadającą:

 • elektrowrzeciono o dużym zakresie prędkości obrotowej
 • napędy liniowe w osiach X, Y i Z o dużym zakresie posuwu roboczego i przesuwu szybkiego oraz przyspieszeniem do ok. 2 g, kontrolowanym zależnie od ciężaru przedmiotu obrabianego
 • dwie sterowane osie obrotowe: oś B − głowica uchylna, oś C − stół obrotowy
 • nowoczesny system sterowania 5-osiowego z symulacją przestrzenną 3D

Centrum obróbkowe tokarskie typu NL2000SY/500 (prod. Mori Seiki) ze sterowaniem CNC jest wydajną i precyzyjną obrabiarką, która posiada wrzeciono główne i przechwytujące o dużych prędkościach obrotowych, sztywną głowicę rewolwerową z napędem dla narzędzi obrotowych, cztery osie liniowe: X, Y, Z, W (w tym przesuw drugiego wrzeciona) i jedną oś obrotową C (umożliwia operacje frezarskie) oraz nowoczesny system sterowania CNC w zakresie operacji tokarskich i frezarskich (sterowanie w 5 osiach X, Y, Z, W i C) z symulacją obróbki. W zależności od potrzeb obróbka może być prowadzona na sucho, z cieczą obróbkową podawaną z dużą wydajnością, jak też z niewielką ilością cieczy obróbkowej.Stosując obróbkę szybkościową do wysokowydajnego wykonywania elementów, realizujemy obróbkę:

 • stali szybkotnących i narzędziowych ulepszonych cieplnie do twardości rzędu 48−65 HRC
 • stali narzędziowych ulepszonych cieplnie do twardości rzędu 30−45 HRC
 • wyżarzanych stali o twardości rzędu 160−250 HB
 • stopów aluminium
 • żeliwa szarego, sferoidalnego itd.

Oferujemy usługi badawcze z zakresu obróbki skrawaniem, dotyczące:

 • badania procesów toczenia i wiercenia metali, stopów metali i tworzyw sztucznych, obróbki z wysokimi prędkościami (HSC)
 • doboru narzędzi i materiałów narzędziowych do toczenia i wiercenia różnych gatunków materiałów, w tym materiałów trudno obrabialnych, a także określanie obszarów zastosowania materiałów narzędziowych i narzędzi specjalnych
 • oceny właściwości skrawnych ostrzy narzędzi (płytek) skrawających, zwłaszcza z nowych gatunków materiałów
 • testowania właściwości użytkowych powłok PVD naniesionych na ostrza narzędzi (płytek)
 • określania skrawalności materiałów obrabianych, w szczególności nowych gatunków materiałów

Toczenie, frezowanie, szlifowanie z wykorzystaniem konwencjonalnych maszyn

Instytut posiada park maszynowy wykorzystywany do zabezpieczenia produkcji własnej oraz umożliwiający świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych w zakresie obróbki mechanicznej, obróbki cieplnej oraz cieplno-chemicznej.

Oferujemy usługi w zakresie:

Toczenia:
Maks. średnica toczenia 800 mm
Maks. długość toczenia 2500 mm
Maks. ciężar przedmiotu 1500 kg
Frezowania:
Maks. długość frezowania 1500 mm
Maks. szerokość frezowania 1500 mm
Maks. wysokość frezowania 800 mm
Maks. ciężar przedmiotu 1000 kg
Szlifowania wałków:
Maks. średnica 250 mm
Maks. długość 1500 mm
Maks. ciężar przedmiotu 150 kg
Szlifowania otworów:
Zakres szlifowanych otworów 8−200 mm
Maks. ciężar przedmiotu 100 kg
Szlifowania płaszczyzn:
Maks. długość przedmiotu 1000 mm
Maks. szerokość przedmiotu 300 mm
Maks. ciężar przedmiotu 100 kg
Prac ślusarsko-spawalniczych:
Cięcie blach, spawanie, gięcie
Obróbki cieplno-chemicznej:
Hartowanie, nawęglanie, czernienie (powłoki FeO)

Obróbka elektroerozyjna

Elektroerozyjne drążenie i wycinanie drutowe wykrojów, stempli w elementach narzędzi typu matryce, kokile, wykrojniki oraz w innych częściach maszyn, np. w sitach wykonanych z materiałów trudno obrabialnych skrawaniem. Usługi związane z obróbką elektroerozyjną są realizowane przy użyciu urządzeń opracowanych w Instytucie. Otwarte parametry urządzeń oraz możliwości modyfikacji generatorów impulsów pozwalają na skuteczne i efektywne kształtowanie materiałów słabo przewodzących prąd elektryczny, które nie są obrabialne przez większość komercyjnie dostępnych urządzeń do obróbki elektroerozyjnej.Oferujemy usługi w zakresie elektroerozyjnego drążenia i wycinania drutowego specjalnych wykrojów i stempli w elementach narzędzi typu matryce, kokile itp. oraz w innych częściach maszyn wykonanych z materiałów trudno obrabialnych innymi metodami np. obróbką skrawaniem (przewodząca prąd ceramika techniczna) oraz wytwarzanie sit z metalowych tulei/rur grubościennych.Elektroerozyjne fakturowanie powierzchni złożonych – metoda ta pozwala na mikroporowacenie powierzchni materiału w celu polepszenia właściwości tribologicznych par kinematycznych ciernych, zwłaszcza obrotowych. Możliwe jest także matowienie powierzchni i uzyskanie dowolnego lub zorientowanego geometrycznie deseniu o grubości do 2 mm na powierzchni elementu.Łączone metody obróbki elektro-erozyjnej i ściernej stosowane są do kształtowania powierzchni roboczych narzędzi skrawających, walcujących, elementów form, matryc i innych narzędzi wykonanych z materiałów twardych i supertwardych, których obróbka innymi metodami stwarza problemy techniczne albo wymaga wysokich nakładów finansowych. Elektroerozyjna technologia profilowania ściernic diamentowych i z regularnego azotku boru na spoiwie metalowym pozwala uzyskać w krótkim czasiedowolny kształt części roboczej ściernicy.Mikroobróbka elektroerozyjna – drążenie, wiercenie i frezowanie wykrojów oraz wypukłych elementów narzędzi elektrodami o średnicach od 45 μm do 3 mm z dokładnością pozycjonowania ±2 μm i chropowatością powierzchni Ra = 1 μm. Usługi realizujemy na mikrowycinarce MW50, opracowanej w naszym Instytucie oraz na szwajcarskiej obrabiarce SARIX SX-100-HPM.Urządzenie SARIX SX-100-HPM umożliwia stosowanie elektrod (pręt lub rurka) o średnicach w zakresie od 0,1 do 1,2 mm i na precyzyjną obróbkę różnych materiałów − stali narzędziowej, nierdzewnej, tytanu, stopów specjalnych (np. INCONEL), węglików spiekanych oraz elementów wykonanych z ceramiki przewodzącej prąd elektryczny, których nie da się precyzyjnie obrabiać tradycyjnymi metodami. Osprzęt (moduł do przygotowywania elektrod SX-W Dress 020) umożliwia kształtowanie elektrod na potrzeby drążenia otworów o średnicach w zakresie 40−100 μm oraz otworów o przekroju kwadratu, trójkąta itp. Oferowane usługi służą precyzyjnemu kształtowaniu wyrobów wykonanych m.in. z materiałów specjalnych stosowanych w przemyśle kosmicznym i lotniczym, jak elementy silnika Halla czy mikrootwory w dyszach rakietowych.


Cięcie wysokociśnieniowym strumieniem wodnym oraz wodno-ściernym

Bogate doświadczenie w praktycznym zastosowaniu technologii WJM (Water Jet Machining) i AWJM (Abrasive Water Jet Machining) pozwala nam oferować usługi:

 • cięcia przedmiotów 2D w zakresie grubości materiału do 100 mm (dla wybranych materiałów do 150 mm) i gabarytach nieprzekraczających 2 × 1,5 m
 • optymalizacji procesu technologicznego: doboru parametrów obróbkowych i rodzaju ścierniwa.

Obróbka laserowa

Instytut oferuje usługi napawania i spawania laserowego w zakresie regeneracji, naprawy, zmiany kształtu elementów precyzyjnych o masie do 250 kg (form wtryskowych, rdzeni, matryc, wkładek itp.) wykonanych ze stali, tytanu, aluminium, stopów niklu i brązu.Dysponujemy spawarką laserową LRS 160 wyposażoną w laser impulsowy Nd:YAG. Klasa urządzenia oraz doświadczenie pracowników gwarantują wysoką jakość i precyzję świadczonych usług.

Projektowanie i wytwarzanie narzędzi specjalnych

Instytut oferuje usługi w zakresie projektowania i wykonania narzędzi dedykowanych specjalistycznym procesom technologicznym, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.Oferujemy:

 • narzędzia ścierne do szlifowania i przecinania
 • narzędzia do nagniatania tocznego i ślizgowego

Zapewniamy kompleksową usługę w zakresie projektowania i wytwarzania narzędzi ściernych supertwardych (diamentowych i z CBN) ze spoiwem ceramicznym i żywicznym:

 • dobór składu materiału ściernego
 • wybór geometrii narzędzia
 • wykonanie narzędzi jednostkowych lub w krótkich seriach

Obróbka cieplno-ciśnieniowa HIP

 • wymiary komory pieca: ok. 150 × 300 mm, dwie niezależne sterowane strefy grzewcze pieca
 • temperatura maksymalna: 1450°C, maks. szybkość zmian temperatury ±20 K/min
 • gaz w normalnym procesie: argon
 • ciśnienie robocze: 207 MPa (ok. 2000 bar)
 • jednorodność temperatury: ±10 K
 • maksymalna masa wsadu: 50 kg
Skip to content