Akademia Jakości i Bezpieczeństwa Wyrobów Medycznych

to program edukacyjno-szkoleniowy rozwijający kompetencje i przygotowujący firmy do pełnienia roli producenta wyrobów medycznych, dostawcy procesów zleconych przez producentów wyrobów medycznych oraz do roli Osoby Odpowiedzialnej za Zgodność Regulacyjną wg Rozporządzenia 2017/745. Program Akademii wpisuje się również w wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, wynikający z Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, szczególnie w zakresie identyfikacji i zarządzania ryzykiem związanym z wyrobami medycznymi.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i aktualnym wymaganiom ustawowym, oferujemy cykl szkoleń i warsztatów, dających możliwość przygotowania się do pełnienia roli Osoby Odpowiedzialnej za Zgodność Regulacyjną lub ustanowienia i wdrożenia wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Uczestnictwo w kursie rozwija kompetencje i buduje świadomość bezpieczeństwa. Pozwala zrozumieć, czym jest bezpieczeństwo i jakie są drogi oraz środki do zapewnienia coraz wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pacjentów i użytkowników wyrobów medycznych.

Uczestnicy każdego modułu otrzymają Zaświadczenie o uczestnictwie, a absolwenci minimum 10 modułów Certyfikat ukończenia Akademii Jakości i Bezpieczeństwa Wyrobów Medycznych będący gwarancją zdobytej wiedzą, którą będą mogli wykorzystać w praktyce.

Co nas wyróżnia?

 • ekspertyza prowadzących szkolenia
 • praktyczne podejście do tematu – nasze szkolenia to nie tylko teoria, ale również warsztaty
 • nie skupiamy się na jednej normie – uczymy jak łączyć wiedzę z różnych źródeł informacji
 • elastyczność – możemy dopasować zakres szkolenia do wymagań Państwa firmy

Program Akademii składa się z 16 bloków tematycznych

 1. Pojęcie bezpieczeństwa w świetle wyrobów medycznych
 2. Wymagania Rozporządzenia 2017/745
 3. Wprowadzenie wyrobów medycznych do obrotu i do używania wg Rozporządzenia 2017/745. Niezbędnik producenta
 4. Normy dotyczące bezpieczeństwa wyrobów medycznych
 5. Wymagania dotyczące projektowania i produkcji aktywnych wyrobów medycznych
 6. Bezpieczeństwo elektrycznych urządzeń i systemów medycznych
 7. Podejście norm oparte na zarządzaniu ryzykiem
 8. Klasyfikacja wyrobów medycznych w ujęciu normatywnym
 9. Oprogramowanie wyrobów medycznych
 10. Dokumentacja techniczna wymagana w procesie oceny zgodności wyrobów medycznych wg Rozporządzenia 2017/745
 11. Incydenty i niepożądane działanie wyrobu medycznego
 12. Proces zakupów na potrzeby produkcji. Planowanie, zarządzanie i analiza danych
 13. Nadzorowanie procesów zleconych na zewnątrz. Planowanie, zarządzanie i analiza danych
 14. Ocena kliniczna wyrobów medycznych
 15. Jak przygotować się do badań klinicznych?
 16. Przebieg badania klinicznego

Co jeszcze możemy zaoferować?

 • Konsultacje i doradztwo w projektach badawczych i rozwojowych, których wynikiem końcowym będzie wyrób medyczny przewidziany do wprowadzenia na rynek.
 • Konsultacje i doradztwo w procesach tworzenia dokumentacji technicznej na potrzeby oceny zgodności wyrobu medycznego.
 • Prowadzimy audyty dokumentacji, sporządzamy ekspertyzy i analizy, między innymi na potrzeby oceny zgodności wyrobu medycznego.

Nasze ekspertki:

dr inż. Mirosława Stelengowska – Główny Specjalista ds. Badawczych, Dyrektor Centrum Technologii Inspirowanych Naturą w Łukasiewicz– KIT.

Wieloletni Pełnomocnik ds. regulacji prawnych i systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Ekspert techniczny w zakresie projektowania, produkcji, przeprowadzania procesu certyfikacji i oceny zgodności wyrobów medycznych według wymogów Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów i norm zharmonizowanych oraz wprowadzania wyrobów medycznych do obrotu i sprawowania nadzoru po wprowadzeniu.

mgr inż. Ewelina Sobotnicka – Główny Specjalista ds. Analizy i Przetwarzania Informacji w Łukasiewicz – KIT.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Śląskiej. Konstruktor prowadzący wyrobu medycznego o nazwie System PELETON-CARDIV produkowanego w Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 13485 oraz ISO 9001. Specjalista w zakresie opracowywania oceny klinicznej wyrobów medycznych zgodnie z rozporządzeniem 2017/745 MDRPliki do pobrania:

Kontakt:

Akademia Jakości i Bezpieczeństwa Wyrobów Medycznych
Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
tel. 32 271 60 13 wew. 170 (merytoryka)
tel. 12 26 18 287 (organizacja) 
e-mail: akademia (at) kit.lukasiewicz.gov.pl

Pliki do pobrania:

Skip to content