Regulamin Udzielania zamówień o wartości netto przekraczających kwotę 50 000 PLN netto oraz mniejszej niż 130 000 PLN netto

Zamówienia realizowane bez stosowania przepisów ustawy PZP

Naniesienie powłok izolacyjnych na rdzeń elektrody metodą ALD oraz wykonanie serii badań materiałowych na próbkach materiałów do budowy aplikatora do ablacji tkanek metodą nieodwracalnej elektroporacji w zastosowaniach onkologicznych

Automatyczna, sterowana mikroprocesorowo szlifierko-polerka materiałograficzna do pracy z dyskiem o średnicy 300 mm-wersja Demo


Wykonanie systemu wentylacyjnego nawiewno-wywiewnego w pomieszczeniu laboratoryjnym w budynku BLT należącym do Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Zakopiańskiej 73 w Krakowie

Skip to content