Regulamin Udzielania zamówień o wartości netto przekraczających kwotę 50 000 PLN netto oraz mniejszej niż 130 000 PLN netto

Zamówienia realizowane bez stosowania przepisów ustawy PZP

Świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji Projektu pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku laboratoryjno-biurowym BLT z przeznaczeniem na pomieszczenia laboratoryjne i biurowe oraz rozbiórka części, przybudówki o przeznaczeniu techniczno-magazynowym.”

Dostawa gazów technicznych sprężonych i gazów technicznych w stanie skroplonym oraz mieszanin kalibracyjnych wraz z dzierżawą butli i zbiorników na gazy skroplone

Naniesienie powłok izolacyjnych na rdzeń elektrody metodą ALD oraz wykonanie serii badań materiałowych na próbkach materiałów do budowy aplikatora do ablacji tkanek metodą nieodwracalnej elektroporacji w zastosowaniach onkologicznych

Automatyczna, sterowana mikroprocesorowo szlifierko-polerka materiałograficzna do pracy z dyskiem o średnicy 300 mm-wersja Demo

Skip to content