Logo Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny
Przetargi

Zamówienia publiczne opublikowane (wszczęte) po 1 stycznia 2021 r.: Platforma zakupowa

Przetargi ogłoszone:

Przetarg 1

Zamieszczono:
30-12-2020
12:54

Dostosowanie pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w budynku BLT należącym do Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego: Część I – Działania związane z łączeniem instytutów – wsparcie logistyczne procesu łączenia instytutów, dostosowanie pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego (budynek BLT parter-pomieszczenia P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P17 )” i wykonanie adaptacji powyżej wskazanych pomieszczeń wraz z przynależną infrastrukturą techniczną. Część II – przygotowanie pomieszczenia do adaptacji stanowiska badawczego w ramach projektu inwestycyjnego Kortech dla stanowiska do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych- pomieszczenie P8.

ZP/14/20

Przetarg 2

Zamieszczono:
21-12-2020
15:38

Dostawę samochodów osobowych, w tym realizowaną w formie wynajmu długoterminowego, na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

PRZ/00030/2020, nr BZP: 767804-N-2020

Przetarg 3

Zamieszczono:
03-12-2020
11:38

Stanowisko do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych

ZP/13/20

Przetarg 4

Zamieszczono:
17-11-2020
14:35

SPRZĄTANIE WNĘTRZ BUDYNKÓW INSTYTUTU ORAZ TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z USŁUGAMI POMOCNICZYMI

ZP/11/20

Przetarg 5

Zamieszczono:
13-11-2020
14:51

Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego IV

ZP/12/20

Przetarg 6

Zamieszczono:
09-11-2020
13:18

Modernizacja stanowiska do badań nieniszczących metodą rentgenowskiej tomografii komputerowej pod kątem analizy budowy wewnętrznej odpowiedzialnych części maszyn i urządzeń

ZP/10/20

Przetarg 7

Zamieszczono:
23-10-2020
15:10

Stanowisko do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych

ZP/09/20

Przetarg 8

Zamieszczono:
27-08-2020
14:46

Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego III, w tym: Część I – dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych Cześć II – dostawa dysków do rozbudowy macierzy NetApp E2800 Część III – zakup i dostawa komponentu do konstrukcji urządzenia do ujednorodniania mieszanek proszków – urządzenie do uruchamiania oprogramowania sterującego młynkiem i przetwarzania zarejestrowanych danych

ZP/08/20

Przetarg 9

Zamieszczono:
31-07-2020
12:51

Dostawa potencjostatu-galwanostatu

ZP/07/20

Przetarg 10

Zamieszczono:
24-07-2020
14:48

Dostawa mobilnego spektrometru emisyjnego przeznaczonego do bieżącej analizy składu chemicznego nadstopów niklu

ZP/06/20

Przetarg 11

Zamieszczono:
14-07-2020
12:58

Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego II, w tym: Część I – dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych Cześć II – dostawa stanowiska do analiz numerycznych zjawisk fizycznych Część III – Zakup i dostawa komponentu do konstrukcji urządzenia do ujednorodniania mieszanek proszków – urządzenie do uruchamiania oprogramowania sterującego młynkiem i przetwarzania zarejestrowanych

ZP/05/20

Przetarg 12

Zamieszczono:
04-06-2020
15:40

Dostawa energii elektrycznej

ZP/04/20

Przetarg 13

Zamieszczono:
02-06-2020
12:36

ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY ORAZ DODATKOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

ZP/03/20

Przetarg 14

Zamieszczono:
29-04-2020
13:23

Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego, w tym: Część I – dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych Cześć II – dostawa stanowiska do analiz numerycznych zjawisk fizycznych

ZP/02/20

Przetargi zakończone:

Przetarg 1

Zamieszczono:
25-02-2020
12:29

Dostawa samochodu osobowego

ZP/01/20

Przetarg 2

Zamieszczono:
08-08-2019
11:30

Dostawa energii elektrycznej

ZP/06/19

Przetarg 3

Zamieszczono:
25-07-2019
11:49

Ochrona mienia

ZP/05/19

Przetarg 4

Zamieszczono:
27-06-2019
14:32

DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO II

ZP/04/19

Przetarg 5

Zamieszczono:
10-05-2019
13:04

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

ZP/0001/PD/2019

Przetarg 6

Zamieszczono:
17-04-2019
13:04

Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych z głowicą o sile min. 10 kN z ekstensometrem laserowym i z możliwością rozbudowy o piec do badań wysokotemperaturowych

ZP/02/19

Przetarg 7

Zamieszczono:
09-03-2019
12:46

WYKONANIE MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY BUDOWLANEJ INSTYTUTU ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA W KRAKOWIE. ZNAK SPRAWY ZP/0001/RB/2019

ZP/0001/RB/2019

Przetarg 8

Zamieszczono:
25-01-2019
11:46

DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO

ZP/01/19

Przetarg 9

Zamieszczono:
13-11-2018
15:51

Usługi w zakresie sprzątania wnętrz budynków IZTW oraz terenów zewnętrznych wraz z usługami pomocniczymi

ZP/0002/PU/2018

Przetarg 10

Zamieszczono:
13-11-2018
15:42

Dostawa serwerów wraz z niezbędnymi podzespołami i oprogramowaniem

ZP/0002/PD/2018

Przetarg 11

Zamieszczono:
26-10-2018
14:51

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA

ZP/08/18

Przetarg 12

Zamieszczono:
07-09-2018
09:57

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA

ZP/07/18

Przetarg 13

Zamieszczono:
24-08-2018
14:30

Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów Instytutu Odlewnictwa

ZP/06/18

Przetarg 14

Zamieszczono:
02-08-2018
22:42

Ochrona mienia

ZP/05/18

Przetarg 15

Zamieszczono:
26-07-2018
15:09

Dostawa energii elektrycznej

ZP/04/18

Przetarg 16

Zamieszczono:
29-05-2018
14:05

Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych z głowicą o sile min. 10 kN z bezkontaktowym ekstensometrem i z możliwością rozbudowy o piec do badań wysokotemperaturowych

ZP/03/18

Przetarg 17

Zamieszczono:
11-05-2018
13:31

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

ZP/0001/PD/2018

Przetarg 18

Zamieszczono:
09-05-2018
14:01

Wielofunkcyjna platforma preparatyki- specjalistyczne urządzenie do pobierania materiału badawczego

ZP/02/18

Przetarg 19

Zamieszczono:
15-01-2018
09:55

Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część V

ZP/01/18

Przetarg 20

Zamieszczono:
27-09-2017
09:29

Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż laserowego urządzenia do cięcia i kształtowania materiałów supertwardych wraz z niezbędnym wyposażeniem

ZP/0003/PD/2017

Przetarg 21

Zamieszczono:
20-09-2017
16:18

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki „Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii”

ZP/14/17

Przetarg 22

Zamieszczono:
20-09-2017
15:35

Dostawa specjalistycznego stanowiska do wysokowydajnych obliczeń oraz specjalistycznego oprogramowania

ZP/15/17

Przetarg 23

Zamieszczono:
15-09-2017
09:49

Dostawa, montaż uruchomienie i instruktaż szlifierki do materiałów ceramicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem

ZP/0002/PD/2017

Przetarg 24

Zamieszczono:
10-07-2017
10:06

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby IZTW

ZP/0001/PD/2017

Przetarg 25

Zamieszczono:
24-05-2017
10:21

Usługa ochrony osób i mienia IZTW

ZP/0001/PU/2017

Przetarg 26

Zamieszczono:
16-03-2017
13:00

Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część IV

ZP/06/17

Przetarg 27

Zamieszczono:
28-02-2017
15:51

Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część II

ZP/05/17

Przetarg 28

Zamieszczono:
07-02-2017
16:13

Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów Instytutu Odlewnictwa

ZP/04/17

Przetarg 29

Zamieszczono:
27-01-2017
16:51

Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część III

ZP/03/17

Przetarg 30

Zamieszczono:
22-12-2016
16:25

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek

ZP/10/16

Przetarg 31

Zamieszczono:
18-11-2016
11:20

Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Odlewnictwa w Krakowie

ZP/08/16

Przetarg 32

Zamieszczono:
27-10-2016
10:48

Usługi w zakresie sprzątania wnętrz budynków IZTW oraz terenów zewnętrznych wraz z usługami pomocniczymi. Sprawa ZP/0001/PU/2016

ZP/0001/PU/2016

Przetarg 33

Zamieszczono:
29-06-2015
15:36

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby IZTW. Sprawa ZP/0002/PD/2015

ZP/0002/PD/2015

Przetarg 34

Zamieszczono:
13-05-2015
15:10

Dostawa i uruchomienie komory rękawicowej do prac z materiałami czułymi na obecność tlenu i wilgoci. Sprawa ZP/0001/PD/2015

ZP/0001/PD/2015

Przetarg 35

Zamieszczono:
21-11-2014
14:55

Opracowanie, wykonanie i instalacja systemu do nagrzewania prasy wysokociśnieniowej prądem impulsowym wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania. Sprawa ZP/0003/PU/2014

ZP/0003/PU/2014

Przetarg 36

Zamieszczono:
12-08-2014
14:39

Usługi telekomunikacyjne

ZP/0002/PU/2014

Przetarg 37

Zamieszczono:
05-06-2014
13:55

Usługa ochrony osób i mienia IZTW

ZP/0001/PU/2014

Przetarg 38

Zamieszczono:
06-03-2014
13:51

Dostawa precyzyjnej wagi laboratoryjnej. Sprawa ZP/0002/PD/2014

ZP/0002/PD/2014

Przetarg 39

Zamieszczono:
18-02-2014
13:43

Dostawa przyrządu do bezstykowego pomiaru struktury geometrycznej powierzchni z wyposażeniem i oprogramowaniem. Sprawa ZP/0001/PD/2014

ZP/0001/PD/2014

Przetarg 40

Zamieszczono:
19-11-2013
13:19

Dostawa systemu zasilania prasy wysokociśnieniowej włączając inwertor i transformator z blokiem diód prostowniczych wraz z systemem bezpieczeństwa

ZP/0009/PD/2013

Przetarg 41

Zamieszczono:
04-10-2013
08:50

Kompleksowa usługa sprzątania wnętrz budynków, terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej

ZP/0003/PU/2013

Przetarg 42

Zamieszczono:
24-09-2013
08:50

Dostawa infrastruktury serwerowej wraz z niezbędnymi licencjami

ZP/0007/PD/2013

Przetarg 43

Zamieszczono:
06-09-2013
08:55

Usługi ubezpieczeniowe

ZP/0002/PU/2013

Przetarg 44

Zamieszczono:
13-08-2013
11:53

Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż dylatometru z wyposażeniem i oprogramowaniem

ZP/0006/PD/2013

Przetarg 45

Zamieszczono:
18-07-2013
08:52

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby IZTW

ZP/0005/PD/2013

Przetarg 46

Zamieszczono:
27-06-2013
08:00

Dostawa infrastruktury sieciowej dla rozbudowy sieci szkieletowej LAN.

ZP/0004/PD/2013

Przetarg 47

Zamieszczono:
27-02-2013
10:00

Dostawa uniwersalnego miernika twardości

ZP/0002/PD/2013

Przetarg 48

Zamieszczono:
13-02-2013
08:00

Zawarcie umowy ramowej na dostawy materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek.

ZP/0001/PD/2013

Przetarg 49

Zamieszczono:
22-11-2012
08:00

Dostawa czasopism polskich i zagranicznych na zasadach prenumeraty

ZP/0007/D/2011

Przetarg 50

Zamieszczono:
04-10-2012
08:00

Usługi sprzątania wnętrz budynków, terenów zewnętrznych wraz z pielęgnację zieleni niskiej i usługami pomocniczymi

ZP/0006/PU/2011

Przetarg 51

Zamieszczono:
31-05-2012
08:00

Usługa wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości IZTW w Krakowie

ZP/0002/PU/2012

Przetarg 52

Zamieszczono:
18-05-2012
08:00

Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż urządzenia do selektywnego spiekania laserowego stopów tytanu z wyposażeniem i oprogramowaniem

ZP/0004/PD/2012

Przetarg 53

Zamieszczono:
15-05-2012
08:00

Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż automatycznego rentgenowskiego dyfraktometru z wyposażeniem i oprogramowaniem

ZP/0003/PD/2012

Przetarg 54

Zamieszczono:
23-04-2012
08:00

Wymiana stolarki okiennej w budynku “E” Instytutu

ZP/0002/PRB/2012

Przetarg 55

Zamieszczono:
02-03-2012
08:00

Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu wideokonferencyjnego

ZP/0002/PD/2012

Przetarg 56

Zamieszczono:
07-02-2012
08:00

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby IZTW.

ZP/0001/PD/2012

Przetarg 57

Zamieszczono:
27-09-2011
08:00

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji ogólnospławnej wraz z wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi na terenie IZTW.

ZP/0004/PRB/2011

Przetarg 58

Zamieszczono:
18-08-2011
08:05

Wymiana stolarki okiennej w budynkach “A” i “B” Instytutu

ZP/0003/PRB/2011

Przetarg 59

Zamieszczono:
18-08-2011
08:00

Usługi telekomunikacyjne

ZP/0005/PU/2011

Przetarg 60

Zamieszczono:
03-08-2011
08:00

Dostawa oprogramowania do zarządzania urządzeniami aktywnymi w sieci LAN Instytutu

ZP/0005/PD/2011

Przetarg 61

Zamieszczono:
05-07-2011
08:00

Wymiana wykładzin posadzkowych PCV oraz ułożenie posadzek z płytek ceramicznych na wybranych ciągach komunikacyjnych bud. F

ZP/0001/PRB/2011

Przetarg 62

Zamieszczono:
27-05-2011
08:00

Usługa ochrony osób i mienia Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

ZP/0004/PU/2011

Przetarg 63

Zamieszczono:
24-05-2011
08:00

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności przez Jednostkę Notyfikowaną, certyfikacji wyrobów i usług oraz badań prowadzonych przez Laboratorium Akredytowane

ZP/0003-1/PU/2011

Przetarg 64

Zamieszczono:
19-05-2011
08:00

Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu telefonii internetowej VoIP i telefonii analogowej

ZP/0003-1/PD/2011

Przetarg 65

Zamieszczono:
07-03-2011
08:00

Dostawa systemu CAD do wspomagania prac badawczo – rozwojowych i konstrukcyjnych w IZTW

ZP/01/D/PIG605/2010

Przetarg 66

Zamieszczono:
14-01-2011
08:05

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej IZTW, usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie badań i certyfikacji, usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności …

ZP/0001/PU/2011

Przetarg 67

Zamieszczono:
14-01-2011
08:00

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby IZTW

ZP/0001/PD/2011

Przetarg 68

Zamieszczono:
23-11-2010
08:00

Dostawa czasopism polskich i zagranicznych na zasadach prenumeraty

ZP/0001/D/2010

Przetarg 69

Zamieszczono:
08-11-2010
08:00

Dostawa aktywnych urządzeń sieci z obsługą PoE wraz z urządzeniami zasilania awaryjnego UPS

ZP/10/D/PIG605/2010

Przetarg 70

Zamieszczono:
01-09-2010
12:58

Modernizacja dwóch dźwigów osobowych Q 800 kg i Q 500 kg (nr rejestracyjny n3112009437 i n3112009438)


Przetarg 71

Zamieszczono:
01-09-2010
08:00

Modernizacja dwóch dźwigów osobowych Q 800 kg i Q 500 kg (nr rejestracyjny n3112009437 i n3112009438)

ZP/0003/PU/2010

Przetarg 72

Zamieszczono:
25-08-2010
13:00

Dostawa pieca mikrofalowego do spiekania ceramiki

ZP/03/D/PIG602/2010

Przetarg 73

Zamieszczono:
12-07-2010
08:00

Dostawa zaawansowanego systemu CAM do projektowania obróbki na centrach obróbkowych ze sterowaniem pięcioosiowym

P/05-1/D/PIG605/2010

Przetarg 74

Zamieszczono:
01-07-2010
08:00

Dostawa materiałów do modernizacji sieci i podzespołów komputerowych w IZTW

ZP/04-1/D/PIG605/2010

Przetarg 75

Zamieszczono:
30-05-2010
08:00

Usługa wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości IZTW w Krakowie

ZP/0002/PU/2010

Przetarg 76

Zamieszczono:
07-04-2010
08:00

Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż wysokopróżniowego pieca oporowego do spiekania do temperatury rzędu 2000°C z wyposażeniem i oprogramowaniem

ZP/02/D/PIG602/2010

Przetarg 77

Zamieszczono:
28-01-2010
08:00

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do spiekania metodą spark plasma sintering (SPS) z wyposażeniem i oprogramowaniem

ZP/0007/PD/2009

Przetarg 78

Zamieszczono:
19-01-2010
08:00

Usługa sprzątania wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej i usługami pomocniczymi

ZP/0002-2/PU/2009

Przetarg 79

Zamieszczono:
08-12-2009
08:00

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

ZP/0004/PD/2009

Przetarg 80

Zamieszczono:
23-11-2009
08:00

Dostawa czasopism polskich i zagranicznych na zasadach prenumeraty

ZP/003/PD/2009

Przetarg 81

Zamieszczono:
10-11-2009
08:00

Dostawa pras hydraulicznych i hydropneumatycznych

ZP/0004/PD/2009

Przetarg 82

Zamieszczono:
01-07-2009
08:00

Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż spektrometru rentgenowskiego, EDS – INCA Energy 350 (Oxford) z wyposaśeniem i oprogramowaniem – wymiana spektrometru EDS firmy IXRF.

ZP/258/D/2009

Przetarg 83

Zamieszczono:
25-05-2009
08:00

Dostawa energii elektrycznej czynnej do obiektów Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

ZP/63A/D/2009

Przetarg 84

Zamieszczono:
22-05-2009
08:00

Dostawa uniwersalnego testera do badań tribologicznych materiałów z oprogramowaniem i wyposażeniem

ZP/190/D/2009

Przetarg 85

Zamieszczono:
15-01-2009
08:00

Dostawa czasopism polskich na zasadach prenumeraty na 2009 r

496 - 2009

Przetarg 86

Zamieszczono:
12-01-2009
08:00

Dostawa czasopism zagranicznych na zasadach prenumeraty na 2009 r. wraz z odprawą celną

3296 - 2009

Przetarg 87

Zamieszczono:
05-01-2009
08:00

Dostawa sieciowego systemu archiwizacji dla komputerów i serwerów

2245-2009

Przetarg 88

Zamieszczono:
27-11-2008
08:17

Usługa sprzątania wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej i usługami pomocniczymi …

251156-2008

Przetarg 89

Zamieszczono:
26-09-2008
08:00

Dostawa drukarki laserowej monochromatycznej A4 – szt. 1 i drukarki atramentowej A4 – szt. 1

237281 - 2008

Przetarg 90

Zamieszczono:
04-07-2008
08:00

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu: prowadzenia działalności przez jednostkę notyfikowaną, certyfikacji wyrobów i usług oraz badań wykonywanych przez laboratorium akredytowane

ZP/122/U/08

Przetarg 91

Zamieszczono:
04-07-2008
08:00

Usługa wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych w okresie 24 miesięcy

150464-2008

Przetarg 92

Zamieszczono:
04-07-2008
08:00

Dostawa drukarek laserowych monochromatycznych A4 szt. 2, drukarki atramentowej A4 – szt. 1, oraz monitora ekranowego LCD 19 cali – szt. 1

150362-2008

Przetarg 93

Zamieszczono:
28-05-2008
08:00

Dostawa zestawu komputerowego

113170-2008

Przetarg 94

Zamieszczono:
28-05-2008
08:00

Dostawa Notebooka

113175-2008

Przetarg 95

Zamieszczono:
17-03-2008
08:00

Usługa wycinki, nasadzania i pielęgnacji drzew wykonana na terenach nieruchomości zamawiającego w Krakowie

29892-2008

Przetarg 96

Zamieszczono:
13-02-2008
08:00

Dostawa kserokopiarko-drukarki sieciowej

29892-2008

Przetarg 97

Zamieszczono:
07-01-2008
08:00

Usługi ubezpieczenia budynków, urządzeń, wyposażenia, gotówki i pojazdów mechanicznych oraz odpowiedzialności cywilnej deliktowej

3929-2008

Przetarg 98

Zamieszczono:
28-12-2007
08:00

Usługa dostawy polskich czasopism w roku 2008

59035 - 2007

Przetarg 99

Zamieszczono:
28-12-2007
08:00

Usługa dostawy serwera bazy danych i usług sieciowych

259074-2008

Przetarg 100

Zamieszczono:
28-12-2007
08:00

Usługa dostawy czasopism zagranicznych wraz z odprawą celną w roku 2008

259007-2007

Przetarg 101

Zamieszczono:
07-12-2007
08:00

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych instalacyjnych obejmujące wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, wraz z dostawą urządzeń i materiałów …

243826-2007

Przetarg 102

Zamieszczono:
07-12-2007
08:00

Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe obejmujące wykonanie sufitów podwieszanych gipsowych …

243860-2007

Przetarg 103

Zamieszczono:
07-12-2007
08:00

Roboty budowlane instalacyjne elektryczne obejmujące wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd wtykowych i odbiorników technologicznych …

243773-2007

Przetarg 104

Zamieszczono:
13-11-2007
08:00

Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe obejmujące hydroizolację żelbetonową

220342-2007

Przetarg 105

Zamieszczono:
04-09-2007
08:00

Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe obejmujące modernizację centralnego ogrzewania wybranych pomieszczeń w siedzibie zamawiającego w Krakowie

195099-2007

Przetarg 106

Zamieszczono:
21-08-2007
08:00

Dostawa zestawu komputerowego

195093-2007

Przetarg 107

Zamieszczono:
21-08-2007
08:00

Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe obejmujące przebudowę dojść i wjazdów komunikacyjnych przy hali doświadczalnej H w siedzibie zamawiającego w Krakowie

195098-2007

Przetarg 108

Zamieszczono:
08-06-2007
08:00

Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe w obiektach kubaturowych hali “H” i budynku “C” obejmujące modernizację posadzki przemysłowej, roboty dekarskie, murarskie, tynkarskie, malarskie, instalacyjne, dostawy ślusarki AL okiennej …

OZU/2007/07/23-490271

Przetarg 109

Zamieszczono:
02-04-2007
08:00

Dostawa centrum obróbkowego do szybkiej obróbki HSC

ZP-403

Przetarg 110

Zamieszczono:
13-02-2007
08:00

Dostawa zestawu komputerowego

29850-2008

Przetarg 111

Zamieszczono:
15-01-2007
08:00

Dostawa komory bezechowej do badań emisji i odporności na emisję promieniowania elektromagnetycznego

2007-058544

Przetarg 112

Zamieszczono:
27-11-2006
08:00

Dostawa systemu do mikro obróbki EDM

ZP-303

Przetargi unieważnione:

Przetarg 1

Zamieszczono:
17-06-2019
13:47

DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO II

ZP/03/19

Przetarg 2

Zamieszczono:
20-09-2018
15:30

Modernizacja infrastruktury budowlanej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

ZP/0003/RB/2018

Przetarg 3

Zamieszczono:
27-08-2018
11:58

Modernizacja infrastruktury budowlanej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

ZP/0002/RB/2018

Przetarg 4

Zamieszczono:
29-07-2018
14:22

Modernizacja infrastruktury budowlanej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

ZP/0001/RB/2018

Przetarg 5

Zamieszczono:
06-12-2017
14:47

Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część V

ZP/17/17

Przetarg 6

Zamieszczono:
30-10-2017
09:29

Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część V

ZP/16/17

Przetarg 7

Zamieszczono:
29-08-2017
16:02

Dostawa specjalistycznego stanowiska do wysokowydajnych obliczeń oraz specjalistycznego oprogramowania

ZP/13/17

Przetarg 8

Zamieszczono:
25-08-2017
12:52

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki „Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii”

ZP/12/17

Przetarg 9

Zamieszczono:
10-08-2017
15:39

Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część V

ZP/11/17

Przetarg 10

Zamieszczono:
14-07-2017
12:04

Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część V

ZP/09/17

Przetarg 11

Zamieszczono:
04-05-2017
11:19

Usługa serwisowa obejmująca okresowe przeglądy techniczne oraz naprawy serwisowe, wykonywane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dla urządzenia „Stanowisko do badań nieniszczących metodą tomografii komputerowej V|Tome|xL-450”

ZP/08/17

Przetarg 12

Zamieszczono:
16-03-2017
01:03

Usługa serwisowa obejmująca okresowe przeglądy techniczne oraz naprawy serwisowe, wykonywane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dla urządzenia „Stanowisko do badań nieniszczących metodą tomografii komputerowej V|Tome|xL-450”

ZP/07/17

Przetarg 13

Zamieszczono:
27-01-2017
16:18

Foundrymet – Konsorcjum dla Odlewnictwa i Metalurgii – Zadanie Nr 2 (część). Centrum Naukowo-Badawcze Stanu Ciekłego. Dokończenie budowy budynku laboratorium specjalistycznego do badań materiałowych – część II

ZP/02/17

Przetarg 14

Zamieszczono:
16-12-2016
14:33

Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów Instytutu Odlewnictwa

ZP/09/16

Przetarg 15

Zamieszczono:
27-03-2012
08:00

Wymiana stolarki okiennej w budynku E

ZP/0001/PRB/2012

Przetarg 16

Zamieszczono:
12-05-2011
08:00

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności w zakresie badań i certyfikacji

ZP/0003/PU/2011

Przetarg 17

Zamieszczono:
10-05-2011
08:00

Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu telefonii internetowej VoIP i telefonii analogowej

ZP/0003/PD/2011

Przetarg 18

Zamieszczono:
24-06-2010
08:00

Dostawa zaawansowanego systemu CAM do projektowania obróbki na centrach obróbkowych ze sterowaniem pięcioosiowym

ZP/05/D/PIG605/2010

Przetarg 19

Zamieszczono:
16-06-2010
08:00

Dostawa materiałów do modernizacji sieci i podzespołów komputerowych w IZTW

ZP/04/D/PIG605/2010

Przetarg 20

Zamieszczono:
24-11-2009
08:00

Usługa sprzątania wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej i usługami pomocniczymi

ZP/0002-1/PU/2009

Przetarg 21

Zamieszczono:
16-11-2009
08:00

Usługa sprzątania wnętrz budynków oraz terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni niskiej i usługami pomocniczymi

ZP/0002/PU/2009

Przetarg 22

Zamieszczono:
07-09-2009
08:00

Dostawa wraz z instalacją wysokopróżniowego, oporowego pieca do spiekania do temperatury rzędu 2300°C z wyposażeniem i oprogramowaniem

ZP/229 – 3/D/2009

Przetarg 23

Zamieszczono:
13-08-2009
08:00

Dostawa i montaż układu pomiarowego – dostosowanie układu pomiarowego energii elektrycznej w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

ZP/0001/PD/09

Przetarg 24

Zamieszczono:
27-07-2009
08:00

Dostawa wraz z instalacją wysokopróżniowego, oporowego pieca do spiekania do temperatury rzędu 2300°C z wyposażeniem i oprogramowaniem

ZP/229-2/D/2009

Przetarg 25

Zamieszczono:
18-06-2009
08:00

Dostawa wraz z instalacją wysokopróżniowego, oporowego pieca do spiekania do temperatury rzędu 2300°C z wyposażeniem i oprogramowaniem

ZP/229-1/D/2009

Przetarg 26

Zamieszczono:
03-06-2009
08:00

Dostawa wraz z instalacją wysokopróżniowego, oporowego pieca do spiekania do temperatury rzędu 2300 stopni Celcjusza z wyposażeniem i oprogramowaniem

ZP/229/D/2009

Przetarg 27

Zamieszczono:
27-05-2009
08:00

Usługa wykonania w okresie od 25 maja 2009 r. przez kolejne 24 miesiące kontroli stabu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych

ZP/034/U/2009

Przetarg 28

Zamieszczono:
22-04-2009
08:00

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie

ZP/63/D/2009

Przetarg 29

Zamieszczono:
05-01-2009
08:00

Dostawa drukarki laserowej kolorowej A4

ZP/744/D/08-1

Przetarg 30

Zamieszczono:
16-12-2008
08:00

Dostawa zestawu komputerowego – stacji graficznej CAD/CAE

ZP/744/D/08 – 1

Przetarg 31

Zamieszczono:
15-10-2008
08:00

Dostawa zestawu komputerowego (stacji graficznej CAD/CAE)

ZP/744/D/08

Przetarg 32

Zamieszczono:
15-10-2008
08:00

Dostawa drukarki laserowej kolorowej A4

ZP/794/D/08

Przetarg 33

Zamieszczono:
08-10-2008
08:00

Wykonanie w latach 2008 do 2012 (48 mcy) kontroli stanu technicznego i oceny przydatności do użytkowania …

ZP/744/D/08

Przetarg 34

Zamieszczono:
08-09-2008
08:00

Wykonanie w latach 2008 do 2012 (48 mcy) kontroli stanu technicznego i oceny przydatności do użytkowania…

ZP/143/U/08

Przetarg 35

Zamieszczono:
07-08-2008
08:00

Dostawa drukarki laserowej monochromatycznej A4 – szt. 1 i drukarki atramentowej A4 – szt. 1

ZP/640/D/08, ZP/641/D/08

Przetarg 36

Zamieszczono:
31-12-2007
08:00

Dostawa zestawu komputerowego

ZP/1268/D/07

Przetarg 37

Zamieszczono:
05-12-2007
08:00

Dostawa kserokopiarko-drukarki sieciowej

ZP/681/D/07

Przetarg 38

Zamieszczono:
05-10-2007
08:40

Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe w obiektach kubaturowych obejmujące przebudowę przewiązki komunikacyjnej H-E …

ZP/011/RB/07-1

Przetarg 39

Zamieszczono:
12-09-2007
08:00

Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe w obiektach kubaturowych obejmujące przebudowę przewiązki komunikacyjnej H-E …

ZP/011/RB/07

Przetarg 40

Zamieszczono:
28-08-2007
08:00

Roboty budowlane modernizacyjno-remontowe obejmujące hydroizolację żelbetonową

ZP/006/RB/07

Skip to content

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij