Misja i Strategia

Misją Łukasiewicz – KIT jest wspomaganie kluczowych sektorów przemysłowych poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Prowadzone przez nas badania mają być odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby polskich i zagranicznych partnerów biznesowych.

W Instytucie prowadzone są badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w ramach trzech Centrów Badawczych:

  • Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIB);
  • Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania (CMW);
  • Centrum Nowych Technologii (CNT).

Skip to content