Laboratorium Akredytowane

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny w zakresie akredytacji Nr AB 197 oferuje:

Badania wyrobów i materiałów konstrukcyjnych (w tym metali i ich stopów, kompozytów, ceramiki):

  • chemiczne
  • mechaniczne
  • metalograficzne
  • nieniszczące

Badania dotyczące inżynierii środowiska; środowiska pracy, pomieszczeń i obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń w zakresie:

  • czynników chemicznych (badania próbek powietrza w środowisku pracy: zapylenie, oznaczanie stężeń tlenków i metali)
  • czynników fizycznych (hałas, drgania, oświetlenie i mikroklimat, zapylenie)

Badania maszyn i urządzeń, wyrobów i wyposażenia:

  • akustyczne
  • elektryczne i elektroniczne
  • kompatybilności elektromagnetycznej EMC
  • pomiary wielkości geometrycznych
Poznaj pełną ofertę badań oferowanych przez Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny.

Skip to content