Logo Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny

Spis wydawnictw:

Nikiel. Stopy specjalnego przeznaczenia

Najnowsza książka Zenona Pirowskiego „Nikiel. Stopy specjalnego przeznaczenia” stanowi kompendium wiedzy o niklu i jego stopach. Przedstawiono w niej: historię odkrycia tego metalu; aspekty geologiczne, techniczne i ekonomiczne procesu wytwarzania; właściwości niklu technicznego i jego stopów; jego rolę w stopach żelaza. Autor skoncentrował się głównie na stopach na osnowie niklu,...
Autor: Zenon Pirowski ISBN: 978-83-957026-2-4 Ilość stron: 193 Cena: 55,00 zł

III National Workshop on Spark Plasma Sintering

Publikacja zawiera streszczenia referatów wygłoszonych podczas tegorocznego III Ogólnopolskiego Seminarium Spark Plasma Sintering, którego celem jest integracja polskiego i zagranicznego środowiska naukowego oraz przemysłu związanego z nowoczesną technologią konsolidacji materiałów proszkowych.
Autor: Praca zbiorowa, red. Dariusz Garbiec ISBN: 978-83-957026-1-7 Ilość stron: 48 Cena: nakład wyczerpany

Obróbka skrawaniem: innowacje

 
Autor: Praca zbiorowa, red. J. Stós ISBN: Ilość stron: 461 Cena: 90,00 zł

Spiekane materiały narzędziowe przeznaczone na ostrza narzędzi do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania

Autor: Praca zbiorowa, red. Ludosław Stobierski, Lucyna Jaworska ISBN: 978-83-931339-0-1 Ilość stron: 101 Cena: 30,00 zł

ATLAS of the surface microstructures of oxidised advanced austenitic steels and Ni based alloys in pure water steam under 1 bar conditions in the temperature range 700−800 °C for 3000 hours

Wyniki opublikowane w niniejszej monografii powstały w czasie prac naukowych realizowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Prezentowany atlas mikrostruktur przedstawia obrazowanie powierzchni stopów na bazie żelaza (309S, 310S, HR3C) i niklu (alloy 617 Haynes® 230®, alloy 263, Haynes® 282®) za pomocą mikroskopu skaningowego wyposażonego w detektor BSE. Badania były realizowane w zakresie...
Autor: Tomasz Dudziak ISBN: 978-83-957026-0-0 Ilość stron: 160 Cena: 60,00 zł

Wpływ warunków procesu spiekania na wybrane właściwości kompozytu TiN-TiB2

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe", nr 91, 2015 r. Przeprowadzono analizę wpływu dodatku TiB2 na spiekalność i właściwości fizyczno-mechaniczne kompozytów TiN-TiB2 z wykorzystaniem różnych metod spiekania – swobodnego, mikrofalowego, SPS/FAST, HPHT. Materiały o najwyższych właściwościach fizycznych i mechanicznych otrzymano z proszków...
Autor: Piotr Wyżga ISBN: ISSN: 1896-9216, ISBN: 978-83-940827-1-0 Ilość stron: 125 Cena: 50,00 zł

Sekwencyjna technologia modyfikacji warstwy wierzchniej stali narzędziowych do obróbki plastycznej na zimno

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe", nr 90, 2015 r. Przedstawiono aktualny stan wiedzy odnośnie do sekwencyjnych procesów obróbki powierzchniowej, które obejmują proces deformacji plastycznej warstwy wierzchniej i azotowanie, dyfuzyjną obróbkę cieplno-chemiczną. Określono wpływ nagniatania ślizgowego kompozytem diamentowym oraz azotowania gazowego...
Autor: Daniel Toboła ISBN: ISSN: 1896-8216, ISBN: 978-83-940827-0-3 Ilość stron: 116 Cena: 50,00 zł

Wpływ warunków zagęszczania wirówkowego proszków na kształtowanie struktury gradientowej spieków diamentowych

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe", nr 89, 2011 r. Zaprojektowano i otrzymano kompozyty diament-Ti3SiC2 (węglik tytanowo-krzemowy) z gradientem stężenia faz. Matematyczny model procesu sedymentacji wirówkowej bazował na modyfikacji równania Stokesa poprawką Barnea-Mizrahi. Do opisu sedymentacji grup sferycznych cząstek o różnych rozmiarach...
Autor: Marcin Rozmus ISBN: ISSN: 1896-9216, ISBN: 978-83-931339-3-2 Ilość stron: 117 Cena: 40,00 zł

Kompozyty z regularnym azotkiem boru i ich zastosowanie w obróbce skrawaniem

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe", nr 88, 2011 r. Przeprowadzono badania nad oddziaływaniem azotku boru z wybranymi związkami tytanu (TiN, TiC, TiB2, TiSiC2) w kompozytach spiekanych techniką wysokociśnieniową (HPHT). Ustalono zależności między ich składem fazowym, parametrami otrzymywania oraz właściwościami mechanicznymi i...
Autor: Piotr Klimczyk ISBN: ISSN: 1896-9216, ISBN 978-83-931339-2-5 Ilość stron: 114 Cena: 40,00 zł

Analiza dokładności parametrów wyjściowych programów metrologicznych współrzędnościowych maszyn pomiarowych

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe", nr 87, 2007 r. Praca dotyczy oceny dokładności wyników pomiaru pośredniego, realizowanego z udziałem współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Przeprowadzono analizę prac poświęconych temu zagadnieniu, których skrócony przegląd zamieszczono w publikacji. W pierwszej części pracy sformułowano koncepcję metody...
Autor: Halina Nieciąg ISBN: ISSN 1896-9216 Ilość stron: 103 Cena: nakład wyczerpany

Wpływ wysokociśnieniowej obróbki wodnościernej na delaminację wybranych materiałów kompozytowych

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe", nr 86, 2006 r. Najnowsze osiągnięcia w rozwoju technologii wysokociśnieniowego strumienia wodnościernego pozwalają na kształtowanie elementów kompozytowych o złożonych kształtach 2D i 3D. W przypadku tej technologii nie można mówić o całkowitym braku ograniczeń, bowiem problem...
Autor: Andrzej Karpiński ISBN: ISSN: 1896-9216 Ilość stron: 118 Cena: 30,00 zł

Odporność na pękanie spieków ceramicznych stosowanych na ostrza narzędzi skrawających

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe", nr 85, 2005 r. W pracy przestawiono problematykę pomiaru odporności na pękanie spieków ceramicznych na przykładzie spieku alfa-Al2O3 i kompozytu ziarnistego z układu Al2O3-ZrO2. W ramach badań własnych wyznaczono odporność na pękanie według różnych metod pomiarowych....
Autor: Magdalena Szutkowska ISBN: ISSN 0020-4528 Ilość stron: 126 Cena: nakład wyczerpany

Badania wybranych właściwości eksploatacyjnych składanych klejonych frezów ślimakowych

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 84, 2004 r. Przeprowadzono analizę literatury uwzględniającą tematykę związaną z konstrukcją i technologią wykonania składanych klejonych frezów ślimakowych, w tym zagadnienia dotyczące klejenia, stosowanych materiałów narzędziowych i możliwości pokrywania ostrzy warstwami twardymi. Przeanalizowano niektóre aspekty kosztów wytwarzania...
Autor: Kazimierz Czechowski ISBN: ISSN 0020-4528 Ilość stron: 124 Cena: nakład wyczerpany

Badania stanów krytycznych procesu wycinania elektroerozyjnego

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 83, 2004 r. Zaprojektowano nowy generator UZSW 10A wraz z mikroprocesorowymi układami sterującymi. Dzięki zwiększeniu sprawności generatora oraz przesunięciu granicy występowania stanów krytycznych ponad dwukrotnie wzrosła wydajność wycinania elektroerozyjnego. Przeprowadzono analizę działania oraz wprowadzono zmiany konstrukcyjne podzespołów mechanicznych...
Autor: Andrzej Nowakowski ISBN: ISSN 0020-4528 Ilość stron: 143 Cena: 30,00 zł

Wysokociśnieniowe spiekanie proszków diamentowych

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 82, 2002 r. W pracy przedstawiono stan wiedzy dotyczącej wytwarzania i badań kompozytów diamentowych przeznaczonych na ostrza narzędzi skrawających. Na tym tle omówiono wyniki prac własnych. Głównym celem badań własnych jest zastąpienie dotychczas powszechnie stosowanej w kompozytach...
Autor: Lucyna Jaworska ISBN: ISSN 0020-4528 Ilość stron: 112 Cena: nakład wyczerpany

Modelowanie procesu obróbki elektrochemicznej uniwersalną elektrodą kulistą

Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 81, 2000 r. Podstawowym sposobem obróbki elektrochemicznej jest drążenie elektrodą roboczą o kształcie zbliżonym do obrabianego, wykonującą ruch prostoliniowy w głąb materiału. Zastosowanie elektrody uniwersalnej o prostym kształcie (walec, kula, prostopadłościan), o powierzchni istotnie mniejszej od powierzchni...
Autor: Maria Chuchro ISBN: ISSN:0020-452 Ilość stron: 108 Cena: 30,00 zł

Wykaz oferowanych do sprzedaży wydawnictw oraz ich ceny podane są na druku zamówienia

Informacje o sprzedaży

Do ceny wydawnictw doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wielkości zamówienia.
Wydawnictwa można zamówić:

  • listownie – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
  • faxem – (48 12) 26 60 870
  • e-mailem – sprzedaz@kit.lukasiewicz.gov.pl
Zamówienie nie musi być składane na naszym druku.

Skip to content

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie,
w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane
w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy
o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
więcej informacji

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. W „cookies”, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego. Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/

Zamknij