Monografie

Wykaz oferowanych do sprzedaży wydawnictw oraz ich ceny podane są na druku zamówienia

Informacje o sprzedaży

Do ceny wydawnictw doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wielkości zamówienia.
Wydawnictwa można zamówić:

 • listownie – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
 • faxem – (48 12) 26 60 870
 • e-mailem – sprzedaz@kit.lukasiewicz.gov.pl
Zamówienie nie musi być składane na naszym druku.

Spis wydawnictw:

  ATLAS of the surface and cross-section microstructures formed on low-alloy steels exposed to different atmospheres in temperature range 450–550 °C

  Najnowsza książka Tomasza Dudziaka to bogato ilustrowany atlas mikrostruktur stali ukształtowanych w wyniku oddziaływania wysokich temperatur w agresywnym środowisku. Obserwacjom poddano makro- i mikrostruktury czterech gatunków stali kotłowych, w tym niestopowej stali węglowej K18 oraz stali niskostopowych, poddanych działaniu czynników typowych dla środowiska, w którym funkcjonują stale stosowane w sektorze...
  Autor: ISBN: 978-83-957026-3-1 Ilość stron: 138 Cena: 99,00 zł

  Nikiel. Stopy specjalnego przeznaczenia

  Najnowsza książka Zenona Pirowskiego „Nikiel. Stopy specjalnego przeznaczenia” stanowi kompendium wiedzy o niklu i jego stopach. Przedstawiono w niej: historię odkrycia tego metalu; aspekty geologiczne, techniczne i ekonomiczne procesu wytwarzania; właściwości niklu technicznego i jego stopów; jego rolę w stopach żelaza. Autor skoncentrował się głównie na stopach na osnowie niklu,...
  Autor: Zenon Pirowski ISBN: 978-83-957026-2-4 Ilość stron: 193 Cena: 55,00 zł

  III National Workshop on Spark Plasma Sintering

  Publikacja zawiera streszczenia referatów wygłoszonych podczas tegorocznego III Ogólnopolskiego Seminarium Spark Plasma Sintering, którego celem jest integracja polskiego i zagranicznego środowiska naukowego oraz przemysłu związanego z nowoczesną technologią konsolidacji materiałów proszkowych.
  Autor: Praca zbiorowa, red. Dariusz Garbiec ISBN: 978-83-957026-1-7 Ilość stron: 48 Cena: nakład wyczerpany

  Obróbka skrawaniem: innowacje

   
  Autor: Praca zbiorowa, red. J. Stós ISBN: Ilość stron: 461 Cena: 90,00 zł

  Spiekane materiały narzędziowe przeznaczone na ostrza narzędzi do obróbki z wysokimi prędkościami skrawania

  Autor: Praca zbiorowa, red. Ludosław Stobierski, Lucyna Jaworska ISBN: 978-83-931339-0-1 Ilość stron: 101 Cena: 30,00 zł

  ATLAS of the surface microstructures of oxidised advanced austenitic steels and Ni based alloys in pure water steam under 1 bar conditions in the temperature range 700−800 °C for 3000 hours

  Wyniki opublikowane w niniejszej monografii powstały w czasie prac naukowych realizowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Prezentowany atlas mikrostruktur przedstawia obrazowanie powierzchni stopów na bazie żelaza (309S, 310S, HR3C) i niklu (alloy 617 Haynes® 230®, alloy 263, Haynes® 282®) za pomocą mikroskopu skaningowego wyposażonego w detektor BSE. Badania były realizowane w zakresie...
  Autor: Tomasz Dudziak ISBN: 978-83-957026-0-0 Ilość stron: 160 Cena: 60,00 zł

  Wpływ warunków procesu spiekania na wybrane właściwości kompozytu TiN-TiB2

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe", nr 91, 2015 r. Przeprowadzono analizę wpływu dodatku TiB2 na spiekalność i właściwości fizyczno-mechaniczne kompozytów TiN-TiB2 z wykorzystaniem różnych metod spiekania – swobodnego, mikrofalowego, SPS/FAST, HPHT. Materiały o najwyższych właściwościach fizycznych i mechanicznych otrzymano z proszków...
  Autor: Piotr Wyżga ISBN: ISSN: 1896-9216, ISBN: 978-83-940827-1-0 Ilość stron: 125 Cena: 50,00 zł

  Sekwencyjna technologia modyfikacji warstwy wierzchniej stali narzędziowych do obróbki plastycznej na zimno

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe", nr 90, 2015 r. Przedstawiono aktualny stan wiedzy odnośnie do sekwencyjnych procesów obróbki powierzchniowej, które obejmują proces deformacji plastycznej warstwy wierzchniej i azotowanie, dyfuzyjną obróbkę cieplno-chemiczną. Określono wpływ nagniatania ślizgowego kompozytem diamentowym oraz azotowania gazowego...
  Autor: Daniel Toboła ISBN: ISSN: 1896-8216, ISBN: 978-83-940827-0-3 Ilość stron: 116 Cena: 50,00 zł

  Wpływ warunków zagęszczania wirówkowego proszków na kształtowanie struktury gradientowej spieków diamentowych

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe", nr 89, 2011 r. Zaprojektowano i otrzymano kompozyty diament-Ti3SiC2 (węglik tytanowo-krzemowy) z gradientem stężenia faz. Matematyczny model procesu sedymentacji wirówkowej bazował na modyfikacji równania Stokesa poprawką Barnea-Mizrahi. Do opisu sedymentacji grup sferycznych cząstek o różnych rozmiarach...
  Autor: Marcin Rozmus ISBN: ISSN: 1896-9216, ISBN: 978-83-931339-3-2 Ilość stron: 117 Cena: 40,00 zł

  Kompozyty z regularnym azotkiem boru i ich zastosowanie w obróbce skrawaniem

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe", nr 88, 2011 r. Przeprowadzono badania nad oddziaływaniem azotku boru z wybranymi związkami tytanu (TiN, TiC, TiB2, TiSiC2) w kompozytach spiekanych techniką wysokociśnieniową (HPHT). Ustalono zależności między ich składem fazowym, parametrami otrzymywania oraz właściwościami mechanicznymi i...
  Autor: Piotr Klimczyk ISBN: ISSN: 1896-9216, ISBN 978-83-931339-2-5 Ilość stron: 114 Cena: 40,00 zł

  Analiza dokładności parametrów wyjściowych programów metrologicznych współrzędnościowych maszyn pomiarowych

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe", nr 87, 2007 r. Praca dotyczy oceny dokładności wyników pomiaru pośredniego, realizowanego z udziałem współrzędnościowej maszyny pomiarowej. Przeprowadzono analizę prac poświęconych temu zagadnieniu, których skrócony przegląd zamieszczono w publikacji. W pierwszej części pracy sformułowano koncepcję metody...
  Autor: Halina Nieciąg ISBN: ISSN 1896-9216 Ilość stron: 103 Cena: nakład wyczerpany

  Wpływ wysokociśnieniowej obróbki wodnościernej na delaminację wybranych materiałów kompozytowych

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe", nr 86, 2006 r. Najnowsze osiągnięcia w rozwoju technologii wysokociśnieniowego strumienia wodnościernego pozwalają na kształtowanie elementów kompozytowych o złożonych kształtach 2D i 3D. W przypadku tej technologii nie można mówić o całkowitym braku ograniczeń, bowiem problem...
  Autor: Andrzej Karpiński ISBN: ISSN: 1896-9216 Ilość stron: 118 Cena: 30,00 zł

  Odporność na pękanie spieków ceramicznych stosowanych na ostrza narzędzi skrawających

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Seria Zeszyty Naukowe", nr 85, 2005 r. W pracy przestawiono problematykę pomiaru odporności na pękanie spieków ceramicznych na przykładzie spieku alfa-Al2O3 i kompozytu ziarnistego z układu Al2O3-ZrO2. W ramach badań własnych wyznaczono odporność na pękanie według różnych metod pomiarowych....
  Autor: Magdalena Szutkowska ISBN: ISSN 0020-4528 Ilość stron: 126 Cena: nakład wyczerpany

  Badania wybranych właściwości eksploatacyjnych składanych klejonych frezów ślimakowych

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 84, 2004 r. Przeprowadzono analizę literatury uwzględniającą tematykę związaną z konstrukcją i technologią wykonania składanych klejonych frezów ślimakowych, w tym zagadnienia dotyczące klejenia, stosowanych materiałów narzędziowych i możliwości pokrywania ostrzy warstwami twardymi. Przeanalizowano niektóre aspekty kosztów wytwarzania...
  Autor: Kazimierz Czechowski ISBN: ISSN 0020-4528 Ilość stron: 124 Cena: nakład wyczerpany

  Badania stanów krytycznych procesu wycinania elektroerozyjnego

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 83, 2004 r. Zaprojektowano nowy generator UZSW 10A wraz z mikroprocesorowymi układami sterującymi. Dzięki zwiększeniu sprawności generatora oraz przesunięciu granicy występowania stanów krytycznych ponad dwukrotnie wzrosła wydajność wycinania elektroerozyjnego. Przeprowadzono analizę działania oraz wprowadzono zmiany konstrukcyjne podzespołów mechanicznych...
  Autor: Andrzej Nowakowski ISBN: ISSN 0020-4528 Ilość stron: 143 Cena: 30,00 zł

  Wysokociśnieniowe spiekanie proszków diamentowych

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 82, 2002 r. W pracy przedstawiono stan wiedzy dotyczącej wytwarzania i badań kompozytów diamentowych przeznaczonych na ostrza narzędzi skrawających. Na tym tle omówiono wyniki prac własnych. Głównym celem badań własnych jest zastąpienie dotychczas powszechnie stosowanej w kompozytach...
  Autor: Lucyna Jaworska ISBN: ISSN 0020-4528 Ilość stron: 112 Cena: nakład wyczerpany

  Modelowanie procesu obróbki elektrochemicznej uniwersalną elektrodą kulistą

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 81, 2000 r. Podstawowym sposobem obróbki elektrochemicznej jest drążenie elektrodą roboczą o kształcie zbliżonym do obrabianego, wykonującą ruch prostoliniowy w głąb materiału. Zastosowanie elektrody uniwersalnej o prostym kształcie (walec, kula, prostopadłościan), o powierzchni istotnie mniejszej od powierzchni...
  Autor: Maria Chuchro ISBN: ISSN:0020-452 Ilość stron: 108 Cena: 30,00 zł

  Porównywanie wybranych sposobów wygładzania powierzchni materiałów obróbką elektrochemiczną bezstykową

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 80, 1999 r. Obróbka elektrochemiczna nie zmienia istotnie struktury, składu chemicznego i nie wprowadza dodatkowych naprężeń do warstwy wierzchniej obrabianego materiału. Dlatego możliwe jest jej efektywne i ekonomiczne wykorzystanie w charakterze obróbki wykańczającej, o ile konieczne jest...
  Autor: Maria Zybura-Skrabalak ISBN: ISSN: 0020-4528 Ilość stron: 103 Cena: 30,00 zł

  Reakcje regularnego azotku boru z wybranymi metalami: aspekty termodynamiczne, strukturalne, morfologiczne i praktyczne

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 79, 1998 r. Wykonano obliczenia składów równowagowych układów BN-metal, wykorzystując algorytm VCS. Obliczenia te wykonano dla układów: BN-Ti, BN-Zr, BN-Hf, Bn-V, BN-Nb, BN-Ta, BN-Cr, BN-Mo, Bn-Al, BN-TiH2 dla stosunków molowych BN-metal równych 1:1, 2:1 i w niektórych...
  Autor: Ewa Benko ISBN: ISSN 0020-4528 Ilość stron: 139 Cena: nakład wyczerpany

  Zastosowanie krytycznego współczynnika intensywności naprężeń do oceny odporności na kruche pękanie węglików spiekanych typu WC-Co

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 78, 1995 r. W pracy poddano analizie metody badania odporności na pękanie węglików spiekanych typu WC-Co. Do wyznaczenia krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIC zastosowano trójpunktowe statyczne zginanie próbek z pęknięciem mechanicznym oraz wciskanie penetratora twardości Vickersa w...
  Autor: Magdalena Szutkowska ISBN: ISSN 0020-4528 Ilość stron: 74 Cena: 30,00 zł

  Dobór metalicznej fazy wiążącej i sposobu jej wprowadzania do kompozytu diamentowo-metalowego

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 77, 1994 r. W pracy omówiono spiekanie wysokociśnieniowe proszku diamentowego o wielkości cząstek 3-5 mikrometrów z 4-procentowym udziałem tytanu, wprowadzanym równymi sposobami. Zastosowano mieszanie mechaniczne proszku diamentowego i tytanowego, mieszanie mechaniczne proszku diamentowego z wodorkiem tytanu (ulegającym...
  Autor: Lucyna Jaworska ISBN: ISSN: 0020-4528 Ilość stron: 95 Cena: 30,00 zł

  Procesy obróbek elektrochemicznej i elektroerozyjnej w różnych odmianach kinetycznych

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 76, 1989 r. Analiza stanu badań w zakresie obróbek elektrochemicznej /ECM/ i elektroerozyjnej /EDM/ oraz badania teoretyczne i doświadczalne procesów drążenia ECM i EDM wykazały m.in. że parametry wejściowe podlegają istotnym losowym fluktuacjom, które wpływają na zmianę...
  Autor: Adam Ruszaj ISBN: ISSN 0020-4528 Ilość stron: 158 Cena: nakład wyczerpany

  Cz. 1. Parametryczny opis przyanodowej warstwy dla silnoprądowych wyładowań elektrycznych. Cz. 2. Niektóre aspekty pomiarowe parametrów warstwy przyanodowej. Cz. 3. Transport energii na anodę w silnoprądowych wyładowaniach elektryczny Cz. 3

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 75, 1987 r.
  Autor: Cezary Piskor-Ignatowicz ISBN: Ilość stron: 118 Cena: 20,00 zł

  Teoretyczne podstawy konstrukcji i użytkowania samocentrujących uchwytów tokarskich

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 74, 1986 r.
  Autor: Jerzy Stós ISBN: ISSN: 0020-4528 Ilość stron: 116 Cena: 20,00 zł

  Matematyczny model procesu erozyjnej obróbki plazmowej

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 73, 1985 r.
  Autor: Cezary Piskor Ignatowicz ISBN: Ilość stron: 28 Cena: 20,00 zł

  Technologiczne i fizyczne problemy wytwarzania i stosowania metalizowanych ziarn w ściernicach diamentowych

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 72, 1984 r.
  Autor: Władysław Migdał ISBN: Ilość stron: 124 Cena: 20,00 zł

  Badania obróbki erozyjnej w aspekcie informacyjno-energetycznym

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 71, 1989 r.
  Autor: Adam Ruszaj ISBN: Ilość stron: 114 Cena: 20,00 zł

  Teoretyczne podstawy projektowania samocentrujących uchwytów tokarskich

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 70, 1983 r.
  Autor: Jerzy Stós ISBN: Ilość stron: 140 Cena: 20,00 zł

  Optymalizacja parametrów elektrochemicznego usuwania zadziorów

  Monografia ukazała się w ramach serii "Zeszyty Naukowe IOS", nr 69, 1982 r.
  Autor: Andrzej Jerzy Stankiewicz ISBN: Ilość stron: 44 Cena: 20,00 zł

  Badania strug w elektrycznych wyładowaniach impulsowych i teoria erozji elektrod

  Monografia ukazała się w ramach serii "Zeszyty Naukowe IOS", nr 68, 1981 r.
  Autor: Cezary Piskor-Ignatowicz ISBN: Ilość stron: 59 Cena: 20,00 zł

  Badania procesu elektrochemicznej obróbki bezstykowej w przypadku nieruchomej elektrody roboczej

  Monografia ukazała się w ramach cyklu wydawniczego "Prace Instytutu Obróbki Skrawaniem. Zeszyty Naukowe", nr 67, 1980 r.
  Autor: Adam Ruszaj ISBN: Ilość stron: 53 Cena: 20,00 zł

  Tooling Materials

  Autor: Praca zbiorowa, red. Lucyna Jaworska, Piotr Klimczyk ISBN: 978-83-931339-1-8 Ilość stron: 78 Cena: nakład wyczerpany

  Nanomaterials

  Autor: Praca zbiorowa, red. Lucyna Jaworska ISBN: 978-83-912887-9-5 Ilość stron: 98 Cena: 30,00 zł

  Innovative Manufacturing Technology

  Autor: Praca zbiorowa, red. Lucyna Jaworska ISBN: 978-83-931339-4-9 Ilość stron: 510 Cena: 78,00 zł

  Proceedings INSECT 2012 – International Symposium on Electrochemical Machining Technology 2012

  Materiały konferencyjne z międzynarodowej konferencji International Symposium on Electrochemical Machining Technology 2012, która odbyła się w Krakowie w październiku 2012 r.
  Autor: Praca zbiorowa, red. Maria Zybura-Skrabalak ISBN: 978-83-931339-5-6 Ilość stron: 174 Cena: 30,00 zł

  Innovative Manufacturing Technology 2012

  Autor: Praca zbiorowa, red. Piotr Rusek ISBN: 978-83-931339-6-3 Ilość stron: 667 Cena: 80,00 zł

  Innovative Manufacturing Technology 2013

  Autor: Praca zbiorowa, red. Magdalena Szutkowska ISBN: 978-83-931339-7-0 Ilość stron: 368 Cena: 60,00 zł

  Raport 2019

  „Raport” z rocznej działalności Instytutu wydany był po raz pierwszy w 2008 roku i obejmował lata 2006–2007. W niniejszej publikacji zamieszczono informacje za 2019 rok, dotyczące: struktury i organizacji Instytutu, stanu zatrudnienia, systemu zarządzania jakością, realizowanego programu naukowego, badawczego i usługowego, a także informacje o uzyskanych patentach, nagrodach i wyróżnieniach...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Warmuzek i Zenona Pirowskiego ISBN: 978-83-944902-5-6 Ilość stron: 164 Cena: -

  Raport 2018

  „Raport” z rocznej działalności Instytutu wydany był po raz pierwszy w 2008 roku i obejmował lata 2006–2007. W niniejszej publikacji zamieszczono informacje za 2018 rok, dotyczące: struktury i organizacji Instytutu Odlewnictwa, stanu zatrudnienia, systemu zarządzania jakością, realizowanego programu naukowego, badawczego i usługowego, a także informacje o uzyskanych patentach, nagrodach i...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Zenona Pirowskiego ISBN: 978-83-944902-9-4 Ilość stron: 195 Cena: -

  Kompendium wiedzy o 269 stopach niklu. Podstawowe dane materiałowe

  Niniejsze opracowanie jest zbiorem podstawowych informacji o danych materiałowych wielu stopów niklu przeznaczonym do praktycznego wykorzystywania przez konstruktorów, producentów i użytkowników elementów wytwarzanych z tych stopów. Zbiór ten jest uzupełnieniem monografii pt. „Stopy niklu jako nowoczesne tworzywo odlewnicze do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacji”, będącej efektem wieloletniej współpracy Instytutu Odlewnictwa...
  Autor: Zenon Pirowski ISBN: 978-83-9444902-7-0 Ilość stron: 262 Cena: -

  1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites. Book of Abstracts

  Publikacja zawiera abstrakty referatów i posterów zaprezentowanych podczas międzynarodowej konferencji 1st International Conference on Metals, Ceramics and Composites, która odbyła się we wrześniu 2017 r. w Warnie (Bułgarii). Konferencja została zorganizowana przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie, Technical Univeristy of Varna i Institute of Metal Science, Equipment and Technologies „Acad. A. Balevski” with...
  Autor: Collective work, eds. W. Polkowski, N. Sobczak, L. Drenchev ISBN: 978-83-944902-6-3 Ilość stron: 92 Cena: -

  Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym 2017. Cz. X. Materiały konferencyjne

  Zamieszczono abstrakty referatów przedstawionych na konferencji oraz prezentacje firm produkujących urządzenia i materiały dla odlewnictwa ciśnieniowego. Pełne teksty referatów, których abstrakty zamieszczono w materiałach konferencyjnych, zostaną opublikowane w „Pracach Instytutu Odlewnictwa” i „Odlewnictwie Współczesnym - Polska i Świat” w 2017 r.
  Autor: Praca zbiorowa ISBN: - Ilość stron: 152 Cena: 30,00 zł

  Raport 2016

  „Raport” z rocznej działalności Instytutu wydany był po raz pierwszy w 2008 roku i obejmował lata 2006–2007. W niniejszej publikacji zamieszczono informacje za 2016 rok, dotyczące: struktury i organizacji Instytutu Odlewnictwa, stanu zatrudnienia, systemu zarządzania jakością, realizowanego programu naukowego, badawczego i usługowego, a także informacje o uzyskanych patentach, nagrodach i...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Balińskiego ISBN: 978-83-944902-4-9 Ilość stron: 211 Cena: -

  Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym

  Publikacja przedstawia sytuację światowego i krajowego przemysłu odlewniczego, jest szóstą z kolei. Na wstępie przedstawiono w niej wiele informacji dotyczących światowego i europejskiego rynku odlewów w 2014 r. Wynika z nich, że podobnie jak w latach poprzednich w rankingu światowych producentów odlewów przodują Chiny (44%), USA (10%) oraz Indie (10%)....
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Jerzego J. Sobczaka ISBN: 978-83-944902-3-2 Ilość stron: 92 Cena: 50,00 zł

  Fundamental aspects of high temperature corrosion of materials for coal fired power plants

  Prezentowana monografia została napisana w celu przedstawienia Czytelnikowi problemu, jakim jest korozja materiałów metalicznych w podwyższonych temperaturach w środowiskach korozji pyłowej oraz korozji pod wpływem pary wodnej, a więc środowisk występujących w elektrowniach opalanych węglem kamiennym lub brunatnym. Korozja w parze wodnej oraz korozja pyłowa są czynnikami, które w sposób...
  Autor: Tomasz Dudziak ISBN: 978-83-941558-8-9 Ilość stron: 126 Cena: 50,00 zł

  Odlewnictwo. Fotoalbum

  Album prezentuje impresję na temat odlewnictwa z przeznaczeniem dla szerokiego grona odbiorców z branży i poza nią, dla dorosłych i dla dzieci. Dla fotografa wejście w świat odlewnictwa to jak wejście do baśniowej krainy. Przeskalowane przedmioty, jaskrawe kolory kontra odcienie szarości, kontrast między technologią a człowiekiem. Wystarczy dodać trochę wyobraźni...
  Autor: Jan Witkowski, Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-83-941558-0-3 Ilość stron: 200 Cena: -

  Jubileusz 70 lat Instytutu Odlewnictwa

  Wydawnictwo to jest – w zamierzeniu – kontynuacją jubileuszowych publikacji wydawanych w różnej formie począwszy od pierwszej wydanej z okazji 5-lecia w 1956 roku. Najważniejsze wydarzenia z historii Instytutu przedstawiono skrótowo w porządku chronologicznym (wg lat), a następnie przedstawiono obecną kadrę i realizowany zakres działania. W dalszej części zebrano i...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Jerzego J. Sobczaka ISBN: 978-83-944902-1-8 Ilość stron: 192 Cena: publikacja dostępna on-line w Bibliotece Cyfrowej Instytutu Odlewnictwa

  Raport 2015

  „Raport” z rocznej działalności Instytutu wydany był po raz pierwszy w 2008 roku i obejmował lata 2006–2007. W niniejszej publikacji zamieszczono informacje za 2015 rok, dotyczące: struktury i organizacji Instytutu Odlewnictwa, stanu zatrudnienia, systemu zarządzania jakością, realizowanego programu naukowego, badawczego i usługowego, a także informacje o uzyskanych patentach, nagrodach i...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Balińskiego ISBN: 978-83-88770-85-2 Ilość stron: 207 Cena: publikacja dostępna on-line w Bibliotece Cyfrowej Instytutu Odlewnictwa

  Stopy niklu jako nowoczesne tworzywo odlewnicze do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacji

  Stopy niklu należą do jednych z bardziej odpornych tworzyw do pracy w skrajnie trudnych warunkach eksploatacji: agresywne chemicznie środowisko, wysoka temperatura, duże obciążenia przenoszone w długim okresie czasu. Mimo że na światowym rynku technologicznym występuje kilka znormalizowanych odlewniczych stopów niklu, to dotychczas zdecydowana większość elementów maszyn i urządzeń wykonywanych jest...
  Autor: Zenon Pirowski ISBN: 978-83-88770-91-3 Ilość stron: 146 Cena: 50,00 zł

  Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne. Cz. II. Wybrane zagadnienia badawcze

  Prezentowana  monografia przedstawia wyniki zrealizowanego, w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, projektu pt. „Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Omówiono w niej następujące zagadnienia, takie jak: opracowanie nowoczesnego sposobu identyfikacji parametrów brzegowych i dynamiki cyklicznych...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. A. Pytla ISBN: 978-83-88770-95-1 Ilość stron: 103 Cena: publikacja dostępna on-line w Bibliotece Cyfrowej Instytutu Odlewnictwa

  Kolorowy świat struktury materiałów

  Pomimo rozwoju technologii nowych tworzyw, mających zastąpić metale, te ostatnie z pewnością będą jeszcze długo stanowiły podstawowy materiał konstrukcyjny, przydatny ludzkości. O możliwościach jego zastosowania decydują m.in. takie cechy, jak twardość, wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie lub zginanie, a także odporność na pękanie czy odporność na zużycie ścierne bądź udarność. Właściwości...
  Autor: Łukasz Boroń, Janina M. Radzikowska, Natalia Sobczak, Adam Tchórz ISBN: 978-83-941558-9-6 Ilość stron: 100 Cena: 40,00 zł

  Teoria, praktyka, stan aktualny i perspektywy rozwoju odlewania pod ciśnieniem − Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo skryptowe

  Niniejsza publikacja powstała na kanwie prezentacji wygłoszonej przez Autora podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym”. Omówiono w niej pokrótce historię rozwoju odlewnictwa ciśnieniowego, począwszy od XVIII wieku aż po czasy współczesne. Przedstawiono specjalne sposoby odlewania z zastosowaniem ciśnienia stosowane w praktyce badawczej w Instytucie Odlewnictwa. Opisano aspekty...
  Autor: Jerzy J. Sobczak ISBN: - Ilość stron: 96 Cena: 25,00 zł

  Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. IX

  Zamieszczono abstrakty referatów przedstawionych na konferencji oraz prezentacje firm produkujących urządzenia i materiały dla odlewnictwa ciśnieniowego, takich jak KROWN MATIC, ALROTEC TECNOLOGY S.L., Kom-Odlew sp. z o.o., FISA VLTRASCHALL GmbH, IDRA srl, ENERCON srl, SAGA POLAND sp. z o.o., EuroFluid Krawczyk sp.j., BŰHLER Polska sp. z o.o. Pełne teksty referatów,...
  Autor: Praca zbiorowa ISBN: - Ilość stron: 106 Cena: 25,00 zł

  On the role of metal casting in the development of civilization

  "This monograph has the form of an album, in which the text serves only as a necessary guide. It is a harmonious record of the human history from 5 500 years BC up to the present day. It is also the history of humanity seen through the prism of the...
  Autor: Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-83-944902-0-1 Ilość stron: 260 Cena: 80,00 zł

  O roli odlewnictwa metali w rozwoju cywilizacji

  "Monografia ma postać albumu, w którym tekst spełnia rolę niezbędnego przewodnika. Jest harmonijnym zapisem dziejów ludzkości od 5500 lat p.n.e. aż do czasów nam współczesnych. Dziejów ludzkości oglądanych przez pryzmat umiejętności tworzenia odlewów użytecznych, którym nadano piękną formę oraz odlewów artystycznych, świadczących o nieprzemijającej potrzebie obcowania człowieka z pięknem. Autor...
  Autor: Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-83-941558-7-2 Ilość stron: 260 Cena: 80,00 zł

  Maestro Leonardo da Vinci. Engineer of the Renaissance

  "This is a unique work, and its unique character stems from the fact that it combines elements of a deep humanism with engineering knowledge. It leads the Reader into a world both distant and close, owing to the possibilities created by modern technique of modelling and simulation of processes and...
  Autor: Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-83-941558-4-1 Ilość stron: 86 Cena: 50,00 zł

  Mistrz Leonardo da Vinci. Inżynier Renesansu

  "To wyjątkowa praca łącząca elementy głębokiego humanizmu z wiedzą inżynierską. Wprowadza Czytelnika w świat odległy, a zarazem tak bliski, dzięki współczesnym możliwościom tworzenia modeli i symulacji procesów i urządzeń". Z recenzji prof. dr. hab. inż. Pawła Zięby Z satysfakcją informujemy, że w konkursie zorganizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację...
  Autor: Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-83-941558-3-4 Ilość stron: 86 Cena: 50,00 zł

  JAK SKUTECZNIE OPRACOWAĆ APLIKACJĘ O DOFINANSOWANIE PROJEKTU?

  "[...] Niniejsza publikacja w sposób przejrzysty i przystępny przybliża Czytelnikowi zagadnienia dotyczące aplikowania o wsparcie projektów B+R. Tematyka ta będzie interesująca zarówno dla doświadczonych praktyków, jak i dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z projektami. Dużą zaletą monografii jest syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu poprawnych technik opisowych, budżetowania...
  Autor: Daniel Szymonik ISBN: 978-83-941558-2-7 Ilość stron: 98 Cena: 40,00 PLN

  Forecasts and development trends in global and national foundry industry

  The proposed publication is the fifth one in a series presenting the situation of the global and domestic foundry industry. As an introductory note, various pieces of information have been collected about the global and European casting market in 2012. The outlined picture shows that, as in previous years, in...
  Autor: Collective work, ed. Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-83-941558-1-0 Ilość stron: 102 Cena: 50,00 PLN

  Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w latach 2012-2013

  Opracowanie niniejsze jest prezentacją wyników prac badawczych oraz wspomagających badania, prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w zakresie działalności statutowej w latach 2012-2013. Przedstawiono w sposób syntetyczny rezultaty badań, w dużej części o najwyższym stopniu innowacyjności, realizowanych w wyniku zastosowania najnowocześniejszej aparatury i technologii, źródeł informacji naukowej technicznej i logistycznej. Omówiono również...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Balińskiego ISBN: 978-83-88770-99-9 Ilość stron: 170 Cena: 35,00 PLN

  SELF-HEALING MATERIALS AS BIOMIMETIC SMART STRUCTURES

  „Jest to pozycja od dawna oczekiwana, która w sposób idealny wypełnia lukę dotyczącą opisu materiałów biomimetycznych. Praca odwołuje się do wyników najnowszych badań. Recenzent za szczególnie cenny uważa rozdział dotyczący termodynamiki procesów samoleczenia, bez znajomości której niemożliwe jest zrozumienie podstaw tego procesu. Autorzy monografii bardzo dużo uwagi poświęcili materiałom organicznym,...
  Autor: Ludmil Drenchev, Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-83-88770-98-2 Ilość stron: 120 Cena: 60,00 PLN

  PROGNOZY I TRENDY ROZWOJOWE W ODLEWNICTWIE ŚWIATOWYM I KRAJOWYM

  Proponowana publikacja jest piątą z kolei, przedstawiającą sytuację światowego i krajowego przemysłu odlewniczego. Na wstępie przedstawiono w niej szereg informacji dotyczących światowego i europejskiego rynku odlewów w 2012 r. Wynika z nich, że podobnie jak w latach poprzednich w rankingu światowych producentów odlewów przodują Chiny (42%), USA (13%) oraz Indie...
  Autor: Praca zbiorowa ISBN: 978-83-88770-63-0 Ilość stron: 102 Cena: 50,00 PLN

  3D Textile Reinforced Carbon Fiber Aluminum Matrix Composites for Lightweight Applications

  Three-dimensional textile-reinforced carbon fibre aluminium matrix composites (3D-CF/Al-MMC) with a load-adapted property profile offer a great potential for the application for structural components in lightweight design subjected to high thermo-mechanical loading conditions. However, the use of these new textile-reinforced aluminium composites in engineering requires an in-depth knowledge of the composites...
  Autor: Collective work ISBN: 978-83-88770-97-5 Ilość stron: 234 Cena: 79,90 PLN (okładka twarda), 65,00 PLN (okładka miękka)

  Forecasts and development trends in global and national foundry industry

  The proposed publication is the fourth one in a series presenting the situation of the global and domestic foundry industry. As an introductory note, various pieces of information have been collected about the global and European casting market in 2011. The outlined picture shows that, as in previous years, in...
  Autor: Collective work, ed. Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-83-88770-94-4 Ilość stron: 102 Cena: 50,00 PLN

  Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie krajowym i światowym

  Proponowana publikacja jest czwartą z kolei, przedstawiającą sytuację światowego i krajowego przemysłu odlewniczego. Na wstępie przedstawiono w niej szereg informacji dotyczących światowego i europejskiego rynku odlewów w 2011 r. Wynika z nich, że podobnie jak w latach poprzednich w rankingu światowych producentów odlewów przodują Chiny (42%), Indie (10%) oraz USA...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Jerzego J. Sobczaka ISBN: 978-83-88770-92-0 Ilość stron: 104 Cena: 50,00 PLN

  Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. VI

  W wydawnictwie przedstawiono innowacje i wybrane aspekty w odlewnictwie ciśnieniowym, a także tematy dotyczące: wpływu zawartości złomu obiegowego we wsadzie na właściwości mechaniczne wybranych odlewniczych stopów magnezu, redukcji kosztów operacyjnych i zwiększenia wydajności odlewania ciśnieniowego. Przedstawiono: VERICUT® jako klucz do sukcesu narzędziowni, wyposażenie stanowiska do wytwarzania rdzeni do form metalowych...
  Autor: Praca zbiorowa ISBN: 978-83-88770-88-3 Ilość stron: 98 Cena: 40,00 PLN

  Nowoczesne tworzywa odporne na zmęczenie cieplne. Część I: Zagadnienia badawcze

  Prezentowana  monografia przedstawia wyniki fragmentu realizowanego, w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, projektu pt. „Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewniczych odpornych na zmęczenie cieplne", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Na wstępie monografii przedstawiono ogólne założenia projektu oraz charakterystykę i zastosowanie żeliwa z grafitem wermikularnym,...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Pytla ISBN: 978-83-88770-81-4 Ilość stron: 158 Cena: publikacja dostępna on-line w Bibliotece Cyfrowej Instytutu Odlewnictwa

  WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WYSOKOTEMPERATUROWE WŁAŚCIWOŚCI CIEKŁYCH STOPÓW NIKLU ORAZ ICH ODDZIAŁYWANIE WZAJEMNE Z WYBRANYMI TLENKAMI METALI

  Streszczenie Praca stanowi syntetyczny opis wyników uzyskanych w ramach realizacji projektu badawczego własnego Nr NN507 450634 i finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowanego w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie w latach 2008-2011. Celem naukowym projektu było opracowanie teoretycznych podstaw sterowania procesem wysokotemperaturowego oddziaływania wzajemnego pomiędzy stopami niklu w...
  Autor: Natalia Sobczak ISBN: 978-83-88770-72-2 Ilość stron: 192 Cena: -

  Knowledge integration computer tools and algorithms in the improvement of the production processes of cast-steel castings

  The monograph fills a gap in the national scientific and technical literature by providing the latest advances in the field of modelling and creation of systems using algorithms of artificial intelligence to improve the technological processes. The book, though it is an important scientific treatise presenting high-value original concepts developed...
  Autor: Krzysztof Regulski, Stanisława Kluska-Nawarecka ISBN: 978-83-88770-84-5 Ilość stron: 114 Cena: 45,00 PLN

  Bezniklowe siluminy tłokowe o podwyższonej stabilności wymiarowej

  Niniejsze studium analityczno-eksperymentalne opracowane zostało na podstawie dostępnych krajowych i zagranicznych materiałów źródłowych, jak też wyników badań własnych dotyczących problematyki analizy i syntezy oszczędnościowych - głównie bezniklowych - siluminów tłokowych, z uwzględnieniem istotnych dla tego typu tworzyw parametrów stabilności wymiarowej. W części wprowadzającej (rozdział 1) skoncentrowano się na przyczynach podjęcia...
  Autor: Edward Czekaj ISBN: 978-83-88770-53-1 Ilość stron: 220 Cena: 50,00 PLN

  Influence of multiple remelting of particulate reinforced cast aluminum composites on their properties and structure

  The work presents the basic aspects of recycling of metal composites, cast on the example of aluminum composites, as well as the problems and limitations which they involve. We examined the usefulness of the method of direct remelting for the recycling of commercial composites, with the aluminum matrix, reinforced with...
  Autor: Adam Klasik, Jerzy J. Sobczak, Krystyna Pietrzak, Natalia Sobczak, Andrzej Wojciechowski ISBN: 978-83-88770-62-3 Ilość stron: 192 Cena: -

  Forecasts and development trends in global and national foundry industry

  The proposed publication is the third one in a series presenting the situation of the global and domestic foundry industry. As an introductory note, various pieces of information have been collected about the global and European casting market in 2010. The outlined picture shows that, as in previous years, in...
  Autor: Ed. Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-83-88770-83-8 Ilość stron: 101 Cena: 50,00 PLN

  PROGNOZY I TRENDY ROZWOJOWE W ODLEWNICTWIE ŚWIATOWYM I KRAJOWYM

  Streszczenie Proponowana publikacja jest trzecią z kolei, przedstawiającą sytuację światowego i krajowego przemysłu odlewniczego. Na wstępie przedstawiono w niej szereg informacji dotyczących światowego, europejskiego rynku odlewów w 2010 r. Wynika z nich, że podobnie jak w latach poprzednich w rankingu światowych producentów odlewów przodują Chiny (43%), Indie (10%) oraz USA...
  Autor: Praca zbiorowa ISBN: 978-83-88770-78-4 Ilość stron: 103 Cena: 50,00 PLN

  Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2011 roku. Wybrane zagadnienia

  Przedstawiona monografia jest syntetyczną prezentacją wyników badań i działań związanych z realizacją wybranych, ważniejszych projektów z zakresu badań i ich wspomagania, realizowanych w 2011 roku w obszarze działalności statutowej. Tematyka działalności statutowej Instytutu Odlewnictwa jest opracowywana zgodnie z zasadami zrównoważonego i trwałego rozwoju w zakresie współczesnej problematyki dotyczącej badań podstawowych...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Balińskiego ISBN: 978-83-88770-80-7 Ilość stron: 89 Cena: 35,00 PLN

  Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. V

  Na wstępie wydawnictwa przedstawiono w skrócie historię odlewania pod ciśnieniem, przechodząc następnie do tematów dotyczących  współczesnego odlewnictwa ciśnieniowego, takich jak: odlewanie ciśnieniowe w próżni: oddziaływanie bilansu cieplnego, resztkowej wilgoci i pozostałości smaru we wnęce formy w procesie odlewania ciśnieniowego w próżni; główne problemy związane ze stalami na formy ciśnieniowe i...
  Autor: Praca zbiorowa ISBN: 978-83-88770-79-1 Ilość stron: 96 Cena: 40,00 PLN

  VADEMECUM OF CAST METAL MATRIX COMPOSITE MATERIALS – A SET OF BASIC CONCEPTS / VADEMECUM ODLEWANYCH METALOWYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH – ZBIÓR PODSTAWOWYCH POJĘĆ

   Abstract This publication written is the English and Polish language contains definitions of basic terms used in the field of metal matrix composite materials and indexes of these concepts. The presented definitions are not of an encyclopedic and strictly scientific character, but serve to outline the meaning and clarify the...
  Autor: Jerzy J. Sobczak, Rajiv Asthana, Bob Coleman, Robert M. Purgert ISBN: 978-88-88770-74-6 Ilość stron: 94 Cena: nakład wyczerpany

  Casting in the development of civilization

  "(...) This is an excellent brief history of the development of casting art and practice until the amazing present days. Very valuable is going back in time to the Chinese skill of making castings and partly also to the Hindu (Indian) experience, previously almost unknown in European studies and descriptions....
  Autor: Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-83-88770-75-3 Ilość stron: 244 Cena: Nakład wyczerpany

  Odlewnictwo metali nieżelaznych. Badania doświadczalne i symulacyjne oraz studia prowadzone przez Autora w Instytucie Odlewnictwa w latach 1950-2010

  Jest to retrospektywny przegląd artykułów z badań, analiz oraz opracowań wąsko tematycznych z zakresu odlewnictwa metali nieżelaznych wykonanych w Instytucie Odlewnictwa w latach 1950-2010. Omówiono w sposób skrótowy: stopy, metody odlewania, analizy stanu odlewnictwa czy prognozy jego rozwoju. Są to opracowania autorskie i współautorskie, w zakresie badawczym, poświęcone głównie miedzi...
  Autor: Zbigniew Górny ISBN: 978-83-88770-67-8 Ilość stron: 58 Cena: 25,00 PLN

  Forecasts and development trends in global and national foundry industry

  Offering to the Readers - in the form of a compact publication - the latest information on the current state and development forecasts of the world and domestic foundry industry was initiated by the Foundry Research Institute in 2010. The proposed publication is the second one in a series devoted...
  Autor: Ed. Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-83-88770-61-6 Ilość stron: 92 Cena: 35,00 PLN

  Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych. Zbiór podstawowych pojęć z ilustracjami

  Streszczenie Przedstawiono definicje podstawowych pojęć stosowanych w dziedzinie metalowych materiałów kompozytowych, uzupełnione ilustracjami (głównie autorskimi) oraz indeks tych pojęć. Zaprezentowane definicje nie mają charakteru terminologii encyklopedycznych, stricte naukowych, a służą nakreśleniu znaczeń i sprecyzowaniu zakresu ich stosowania, z użyciem terminologii ogólnie i powszechnie stosowanej względem metalowych materiałów kompozytowych. Wydawnictwo objęte...
  Autor: Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-88-88770-66-1 Ilość stron: 92 Cena: 35,00 PLN

  Odlewnictwo w rozwoju cywilizacji

  „(...) Jest to znakomite opracowanie skrótowe historii rozwoju odlewnictwa aż do zadziwiającej współczesności. Bardzo cenne jest sięganie do odlewnictwa chińskiego i w części do hinduskiego (indyjskiego), dotychczas prawie nieznanego w opisach i opracowaniach europejskich. Również na podkreślenie zasługuje przytoczenie niektórych rozwiązań Instytutowych dla podkreślenia roli i znaczenia tej instytucji w...
  Autor: Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-83-88770-76-0 Ilość stron: 242 Cena: nakład wyczerpany

  Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów. Nowe możliwości badawcze Instytutu Odlewnictwa

  W ręce Czytelnika trafia syntetyczny opis wybranych stanowisk i urządzeń, które wzbogaciły i wzmocniły infrastrukturę badawczą koordynatora projektu - Instytutu Odlewnictwa. Autorzy nie ograniczyli się jedynie do opisu zasad działania poszczególnych urządzeń i przedstawienia opracowanych dla nich nowych metodyk badawczych oraz procedur technologicznych. Zaprezentowano również potencjał tkwiący w nowej lub...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Natalii Sobczak i Marty Homy ISBN: 978-83-88770-70-8 Ilość stron: 174 Cena: Publikacja dostępna on-line pod adresem: https://issuu.com/instytutodlewnictwa/docs/mcitim_monografia_-_layout_01?mode=window&backgroundColor=%23222222

  Piękno zaklęte w metalu

  Od zarania dziejów po dzień dzisiejszy metal stanowi jedno z tworzyw najbardziej przydatnych ludzkości. O możliwościach jego zastosowania decydują takie cechy, jak wytrzymałość, odporność na pękanie czy odporność na zużycie ścierne. Właściwości te zależą od budowy wewnętrznej metalu, czyli mikrostruktury, badanej przy użyciu mikroskopów. Autorka proponuje Czytelnikowi spotkanie z niewidocznym...
  Autor: Janina M. Radzikowska ISBN: 978-83-88770-64-7 Ilość stron: 106 Cena: nakład wyczerpany

  Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w 2010 roku. Wybrane zagadnienia

  Opracowanie niniejsze jest prezentacją wyników prac naukowych, badawczych oraz wspomagających badania, prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w zakresie działalności statutowej w roku 2010. Jest kontynuacją wydawnictwa o analogicznej tematyce prezentującego daną działalność za lata 2008-2009. Przedstawiono w sposób syntetyczny rezultaty badań, w dużej części o najwyższym stopniu innowacyjności, realizowanych w wyniku zastosowania...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Balińskiego ISBN: 978-83-88770-58-6 Ilość stron: 122 Cena: 30,00 PLN

  Miedź i jej stopy o wysokiej konduktywności. Struktura i właściwości. Topienie i odlewanie

  Miedź i jej stopy o wysokiej konduktywności i przewodnictwie cieplnym stanowią różnorodną i znaczącą grupę tworzyw stosowanych w elektrotechnice, elektronice, budowie maszyn oraz innych gałęziach przemysłu i gospodarki w ogóle. Proponowana monografia jest unikatowym kompendium wiedzy nt. miedzi i jej stopów, opracowanym na podstawie liczącej 260 pozycji literatury. Początkowe rozdziały...
  Autor: Zbigniew Górny ISBN: 978-83-88770-54-8 Ilość stron: 294 Cena: 55,00 PLN

  Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym

  Publikowanie - w formie wydawnictwa zwartego -  najnowszych informacji nt. stanu aktualnego oraz prognoz rozwoju światowego i krajowego przemysłu odlewniczego zapoczątkowane zostało przez Instytut Odlewnictwa w 2010 roku. Proponowana publikacja jest drugą z kolei z danej tematyki. Przeanalizowano w niej światowy rynek odlewów w 2009 r. (w porównaniu do 2008...
  Autor: Praca zbiorowa ISBN: 978-83-88770-56-2 Ilość stron: 92 Cena: 45,00 PLN

  ATLAS of microstructures of solder alloys and solder/metal interfaces. Part I: Optical Microscopy

  Atlas zawiera wyniki charakterystyki strukturalnej szerokiej grupy propozycji lutowi bezołowiowych i złącz lutowanych, wykonanej na podstawie obserwacji metodami kolorowej mikroskopii optycznej. Uwagę skoncentrowano na stopach Sn, jako głównej rodzinie lutowi bezołowiowych dla mikroelektroniki. Efekt wprowadzenia różnego typu i ilości dodatków stopowych na mikrostrukturę samego lutowia i wynikającą stąd strukturę złącza...
  Autor: Natalia Sobczak, Krystyna Pietrzak, Artur Kudyba, Andrzej Wojciechowski, Jerzy J. Sobczak, Rafał Nowak ISBN: 978-83-60965-04-7 Ilość stron: 252 Cena: 120,00 Euro

  Formation of Graded Structures and Properties in Metal Matrix Composites by use of Electromagnetic Field

  Celem niniejszej publikacji było przedstawienie koncepcji sterowania efektem grawitacji w cieczach elektroprzewodzących dzięki zastosowaniu siły Lorentza. Przedyskutowano wyniki uzyskane wstępnie w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, dotyczące praktycznego wykorzystania tej koncepcji. Główny nacisk położono na zastosowanie siły generowanej przez jednoczesne oddziaływanie zewnętrznego stałego pola elektrycznego i magnetycznego. Aplikacyjny aspekt tej koncepcji...
  Autor: Ludmil Drenchev, Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-83-88770-55-5 Ilość stron: 63 Cena: 40,00 PLN

  Statistical research in the Polish foundry industry

  Streszczenie W niniejszej publikacji zaprezentowano wyniki badań statystycznych prowadzonych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Przedstawiono informacje dotyczące rynku odlewów w Polsce, w tym: status organizacyjny polskich odlewni, ich strukturę własnościową, wielkość produkcji, strukturę produkcji odlewów ze stopów żelaza i metali nieżelaznych, stosowane technologie, zużycie materiałów wsadowych,...
  Autor: Praca zbiorowa ISBN: 978-83-88770-51-7 Ilość stron: 55 Cena: 35,00 PLN

  Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania 2008-2009

  Opracowanie niniejsze jest prezentacją wyników prac naukowych badawczych oraz wspomagających badania, prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w zakresie działalności statutowej w latach 2008-2009 i jest kontynuacją wydawnictwa o analogicznej tematyce prezentującego daną działalność za 2007 rok. Przedstawiono w sposób syntetyczny rezultaty badań, w dużej części o najwyższym stopniu innowacyjności, realizowanych w...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Balińskiego ISBN: 978-83-88770-47-0 Ilość stron: 213 Cena: 30,00 PLN

  Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Część III

  Publikacja omawia następujące zagadnienia: zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej formy ciśnieniowej podczas jej pracy, opis matematyczny wytwarzania zawiesiny metalowej, odlewy ciśnieniowe zbrojone włóknem ciągłym, określenie próżni w formie za pomocą ilości powietrza, modelowanie matematyczne wpływu podstawowych parametrów technologicznych odlewania ciśnieniowego na wytrzymałość oraz twardość stopu AZ91, nowa technologia otrzymywania wysokojakościowych...
  Autor: Praca zbiorowa ISBN: 978-83-88770-49-4 Ilość stron: 75 Cena: 35,00 PLN

  Innowacje w odlewnictwie. Część III

  W danej książce zamieszczono wyniki ostatniego roku realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ-KBN-114/T08/2004 „Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie". Podobnie jak w poprzednich dwóch tomach, otrzymane wyniki zaprezentowano w postaci rozdziałów tematycznych, poświęconych głównym zagadnieniom, stanowiącym clou danego projektu, odzwierciedlającym także poszczególne zadania badawcze. Rozdziały tematyczne obejmują kolejno problematykę: (i)...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Jerzego J. Sobczaka ISBN: 978-83-88770-45-6 Ilość stron: 320 Cena: 70,00 PLN

  O strukturze uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich

  W książce przedstawiono wnikliwą i szczegółową analizę uwodnionego krzemianu sodu jako spoiwa mas formierskich. Jest ona oparta na najnowszych osiągnięciach z tego obszaru, w tym na badaniach Autora i jego zespołu. Pierwsza część pracy jest poświęcona charakterystyce fizykochemicznej uwodnionego krzemianu sodu, budowie jego cząsteczki oraz strukturze, wraz z podaniem wskaźników...
  Autor: Andrzej Baliński ISBN: 978-83-88770-43-2 Ilość stron: 183 Cena: 35,00 PLN

  Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym

  Niniejsze opracowanie powstało na bazie raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Odlewnictwa (AFS - American Foundry Society) za rok 2010 oraz sprawozdania Instytutu Odlewnictwa z badań, wykonywanych w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej za rok 2008 na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Stanowi próbę przekazania wszystkim zainteresowanym maksymalnie możliwego spektrum informacji z zakresu trendów...
  Autor: Praca zbiorowa ISBN: 978-83-88770-48-7 Ilość stron: 113 Cena: 45,00 PLN

  Foresight Technologiczny Odlewnictwa Polskiego

  Niniejsza publikacja powstała na bazie raportu z realizacji projektu pod tym samym tytułem, wykonywanego w latach 2006-2008 przez konsorcjum składające się z: Instytutu Odlewnictwa (koordynator i główny wykonawca projektu), Wydziału Odlewnictwa AGH, Odlewniczej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. W publikacji przedstawiono: 1. Analizę projektów typu Foresight w najbardziej...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Jerzego Tybulczuka ISBN: 978-83-88770-44-9 Ilość stron: 312 Cena: 30,00 PLN

  Rozwój technologii żeliwa ADI w Polsce

  Żeliwo ADI jest tworzywem o unikalnych właściwościach, łączącym wysoką wytrzymałość na rozciąganie i odporność na ścieranie z bardzo dobrą plastycznością. Dzięki tym właściwościom znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu jako substytut staliwa stopowego i stali nawęglanej, bądź ulepszanej cieplnie. Ze względu na niskie koszty wytwarzania w porównaniu ze staliwem o...
  Autor: Praca zbiorowa ISBN: 978-83-88770-41-8 Ilość stron: 85 Cena: 35,00 PLN

  Gasars. A specific class of porous materials

  Zaprezentowana tu publikacja ma głównie na celu pełny opis podstawowych rodzajów struktury gazarów, ich właściwości i technologii wytwarzania. Omówiono liczne typowe struktury tych materiałów, a następnie dokonano jakościowej i ilościowej analizy zjawisk fizycznych, które tę strukturę kształtują. Opracowano ogólny matematyczny model powstawania struktury, a następnie opisano szczegółowo jego różne odmiany....
  Autor: Ludmil Drenchev, Jerzy J. Sobczak ISBN: 978-83-88770-40-1 Ilość stron: 98 Cena: 40,00 PLN

  Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Cz. II

  W publikacji omówiono: stan aktualny i perspektywy rozwoju technologii odlewania ciśnieniowego, wytyczne dotyczące konstrukcji wybranych elementów układu wlewowego, maszyny i rozwiązania procesowe dla odlewnictwa ciśnieniowego, umocnienie ciśnieniowych odlewów kompozytowych na osnowie stopu AlSi13Cu2 ciętymi włóknami węglowymi, pęknięcia wkładek form ciśnieniowych jako efekt naprężeń cieplnych, technologia Control Volume jako najnowszy postęp...
  Autor: Praca zbiorowa ISBN: 978-83-88770-39-5 Ilość stron: 78 Cena: 45,00 PLN

  Współczesne Odlewnictwo. Studium literaturowe 2002-2007

  Przegląd literatury z zagranicznych czasopism odlewniczych dotyczący takich zagadnień, jak: projektowanie procesów odlewniczych, stopy odlewnicze, technologiczne procesy wytwarzania odlewów, badanie procesów odlewniczych i odlewów, zastosowanie odlewów, strategia organizacji i zarządzania, ochrona środowiska, efektywność procesów odlewniczych, koszty produkcji w odlewniach.
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Haliny Pawłowskiej ISBN: 978-83-88770-36-4 Ilość stron: 185 Cena: 49,00 PLN

  Innowacje w odlewnictwie. Część II

  Proponowana publikacja jest monograficznym ujęciem wyników drugiego roku realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ-KBN-114/T08/2004 "Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie". Otrzymane wyniki przedstawiono w usystematyzowanej postaci, odzwierciedlającej realizowane w projekcie poszczególne zadania badawcze, zgrupowane w cztery tematy główne, do których zaliczono: nowoczesne odlewy monolityczne ze sterowaną mikrostrukturą (gwarantujące odpowiednio wysoki...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Jerzego J. Sobczaka ISBN: 978-83-88770-35-7 Ilość stron: 403 Cena: 70,00 PLN

  Physical and chemical processes in metalcasting. Procesy fizykochemiczne w odlewnictwie

  In complex foundry processes, surface phenomena, that is, all the interdisciplinary physicochemical reactions taking place at the body-body interface, are mainly related with the effects that occur in solid bodies. Of particular interest are the phenomena at the solid body-gas, solid body-liquid, and solid body-solid body interface. These phenomena influence...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Balińskiego ISBN: 978-83-88770-32-6 Ilość stron: 76 Cena: 35,00 PLN

  Działalność naukowo-badawcza oraz wspomagająca badania Instytutu Odlewnictwa w 2007 roku. Wybrane zagadnienia

  Opracowanie niniejsze jest prezentacją wyników prac naukowych, badawczych oraz wspomagających badania, prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w zakresie działalności statutowej w 2007 roku.
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Balińskiego ISBN: 978-83-88770-28-9 Ilość stron: 81 Cena: 30,00 PLN

  Odlewnicze stopy kobaltu

  Wydawnictwo jest opracowaniem monograficznym, które w pełni obejmuje problemy związane z otrzymywaniem kobaltu (w recyclingu), właściwości kobaltu, stopy kobaltu i ich struktury, obróbkę cieplną (w tym izostatyczne prasowanie IHP), topienie i odlewanie, kształtowanie warstwy wierzchniej (w tym metodą GTAW) oraz stosowane powłoki. Bardziej szczegółowo omówiono stopy o zdeterminowanych kierunkach zastosowania,...
  Autor: Zbigniew Górny ISBN: 978-83-88770-33-3 Ilość stron: 168 Cena: 55,00 PLN

  Synthesis of Alloys. Compendium of engineering knowledge

  Publikacja obejmuje podstawy zagadnień związanych z teorią projektowania stopów metali według Borysa Gulaeva. Skrótowo omawia całokształt zagadnień związanych z optymalnym doborem składników stopów, wykorzystując dostępne dane fizyko-chemiczne celem ich późniejszej analizy pod kątem działań synergicznych. Zaproponowane kryteria odsiewu komponentów stopu, uwzględniając żądane parametry końcowe materiału, w tym jego zastosowanie, już...
  Autor: Jerzy Sobczak, Paweł Darłak ISBN: 978-83-88770-29-6 Ilość stron: 53 Cena: 38,00 PLN

  Functionally Graded Materials

  Celem niniejszej książki jest w miarę wszechstronny przegląd podstawowych technik wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych. Specjalną uwagę poświęcono metodom ilościowego oszacowania głównych parametrów struktury i właściwości tych materiałów. Zamieszczono zwięzły opis doświadczalnych metod i analizy rodzaju wytwarzanych struktur. Aby ułatwić Czytelnikowi percepcję zawartości poświęconej modelowaniu matematycznemu struktur gradientowych, typowych dla metalowych...
  Autor: Jerzy Sobczak, Ludmil Drenchev ISBN: 978-83-88770-31-9 Ilość stron: 79 Cena: 38,00 PLN

  Infiltracja ciśnieniowa w wytwarzaniu materiałów kompozytowych

  Przedstawiono przegląd literaturowy z zakresu najczęściej stosowanego sposobu wytwarzania kompozytów - infiltracji ciśnieniowej. Stan teorii i praktyki omówiono na przykładzie kompozytów na bazie aluminium, miedzi, żelaza, niklu oraz innych metali a także materiałów wysokoporowatych. Skompletowano opisy konkretnych wyrobów kompozytowych otrzymywanych drogą infiltracji ciśnieniowej przez wybranych producentów wraz z podaniem szczegółów...
  Autor: Jerzy J. Sobczak, Andrzej Wojciechowski, Dariusz Rudnik ISBN: 978-83-88770-30-2 Ilość stron: 134 Cena: 40,00 PLN

  Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym

  W wydawnictwie przedstawiono: stan aktualny i przyszłość odlewnictwa ciśnieniowego stopów magnezu, nowe tworzywa magnezowe oraz nowe siluminy do odlewania ciśnieniowego, metody odlewania ciśnieniowego (odlewanie tiksotropowe, odlewanie pod niskim ciśnieniem), stale na formy ciśnieniowe, maszyny ciśnieniowe oraz zastosowanie symulacji komputerowej i technik szybkiego prototypowania w procesie wytwarzania odlewów.
  Autor: Praca zbiorowa ISBN: 978-83-88770-27-2 Ilość stron: 149 Cena: 40,00 PLN

  Innowacje w odlewnictwie

  Prezentowana książka stanowi monograficzne ujęcie wyników pierwszego roku realizacji projektu badawczego zamawianego PBZ-KBN-114/T08/2004 ,,Nowoczesne tworzywa i procesy technologiczne w odlewnictwie". Otrzymane wyniki usystematyzowano w postaci rozdziałów tematycznych, poświeconych nowoczesnym odlewom monolitycznym o sterowanej mikrostrukturze i wysokim poziomie właściwości użytkowych, odlewom spełniającym wysokie wymagania eksploatacyjne (w tym kompozytowym, gradientowym i warstwowym)...
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Jerzego J. Sobczaka ISBN: 978-83-60965-00-9 Ilość stron: 358 Cena: Nakład wyczerpany

  Atlas mikrofraktografii. Odlewnicze stopy Al-Si

  Atlas mikrofraktografii, czyli mikroskopowych obrazów przełomów, zarówno ich profili, jak i powierzchni, zawiera usystematyzowaną i opisaną dokumentację fotograficzną, która dotyczy w przeważającej mierze kokilowych odlewów ze znormalizowanych stopów Al-Si wg normy PN-76/H-88027. Obserwacje przełomów wykonywano na próbkach po standardowych próbach wytrzymałościowych: statycznej próbie rozciągania, próbie udarności, próbie niskocyklowej. W krótkim...
  Autor: Małgorzata Warmuzek ISBN: 83-911283-6-9 Ilość stron: 131 Cena: 69,00 PLN

  WYBRANE ZAGADNIENIA TECHNOLOGII MAS FORMIERSKICH ZE SPOIWAMI NIEORGANICZNYMI. Struktura uwodnionego krzemianu sodu i jej wpływ na wiązanie mas formierskich

  W publikacji przedstawiono podstawy teoretyczne wiązania sypkich i ciekłych mas z uwodnionym krzemianem sodu oraz krzemianem dwuwapniowym i dwuoctanem glikolu etylenowego. Opisano zjawisko filtracji powietrza przez wielowarstwowy układ masy, poddanej oddziaływaniu wysokiej temperatury. Zwrócono uwagę na zagadnienie odporności termicznej różnego rodzaju bentonitów, a także na możliwość przeprowadzenia analizy rozkładu naprężeń...
  Autor: Andrzej Baliński ISBN: 83-911283-5-0 Ilość stron: 212 Cena: 25,00 PLN

  ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ODPADOWYCH W ODLEWNICTWIE NA PRZYKŁADZIE POPIOŁÓW LOTNYCH

  Przedstawiono pochodzenie, powstawanie, skład i analizę frakcyjną popiołów lotnych - materiałów odpadowych - ze spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach. Popioły lotne są niezwykle atrakcyjnym surowcem wtórnym ze względu na niską cenę i łatwą dostępność oraz szerokie możliwości zastosowania. Możliwości zastosowania popiołów lotnych w odlewnictwie, zwłaszcza jako jakościowo nowej fazy...
  Autor: Jerzy Sobczak, Natalia Sobczak, Grzegorz Przystaś ISBN: 83-911283-3-4 Ilość stron: 110 Cena: 35,00 PLN

  Charakterystyka fizyko-chemiczna spoiw i ciekłych mas ceramicznych stosowanych w odlewnictwie

  Publikacja ta stanowi podsumowanie prac prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. Spoiwa wodne nowej generacji dla odlewnictwa precyzyjnego - charakterystyka fizyko-chemiczna i optymalizacja procesów technologicznych. Przedstawiono podstawy termodynamiczne zjawisk powierzchniowych i układów zdyspergowanych (koloidów). Omówiono szczegółowo oddziaływania w układach zdyspergowanych, przede wszystkim siły elektrostatyczne i dyspersyjne oraz dynamikę układów koloidalnych...
  Autor: Zbigniew Adamczyk, Aleksander Karwiński, Grażyna Para ISBN: 83-911283-4-2 Ilość stron: 162 Cena: 19,00 PLN

  Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy miedzi

  W  instrukcji topienia stopów miedzi ujęto następujące grupy stopów: ·        brązy cynowe – stopy dwu i wieloskładnikowe (B10, B101, B102, B555,  B476) ·        brązy cynowo-ołowiowe  (B1010, B815, B520), ·        brązy aluminiowe  (BA93,  BA1032, BA1044), ·        brąz krzemowo-cynkowo-manganowy (BK331), ·        mosiądze manganowe – stopy wieloskładnikowe (MM47, MM54, MM55,  MM58), ·        mosiądze...
  Autor: Renata Korzec, Aleksander Fajkiel, Edward Czekaj ISBN: 83-88770-01-2 Ilość stron: 81 Cena: 40,00 PLN

  Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy cynku

  Kontynuując rozpoczętą serię wydawniczą instrukcji topienia stopów metali nieżelaznych, Instytut Odlewnictwa opracował instrukcję topienia stopów cynku, w której ujęto następujące grupy stopów: stopy cynku o niskiej zawartości aluminium (Z40A, Z40, Z41A, Z41, Z43A, Z43), stopy cynku o średniej zawartości aluminium (Z82 i Z105), stop cynku o wysokiej zawartości aluminium (Z284)....
  Autor: Zbigniew Lech, Piotr Dudek, Grażyna Sęk-Sas ISBN: 83-909110-6-X Ilość stron: 80 Cena: 30,00 PLN

  Instrukcja topienia stopów metali nieżelaznych. Stopy aluminium

  W instrukcji ujęto: stopy podeutektyczne i eutektyczne aluminiowo-krzemowe (AK12, AK11, AK9, AK7, AK64, AK52, AK51), stop nadeutektyczny aluminiowo-krzemowy (AK20), stopy aluminiowo-miedziowe (AM4 i AM5), stopy aluminiowo-magnezowe (AG10 i AG51). Zawiera podstawowe wiadomości niezbędne przy produkcji odlewów ze stopów Al; omówiono: urządzenia do topienia i kontroli procesu, materiały podstawowe i pomocnicze...
  Autor: Zbigniew Lech, Piotr Dudek, Grażyna Sęk-Sas ISBN: 83-909110-6-X Ilość stron: 80 Cena: 40,00 PLN

  TECHNOLOGIE SPECJALNE ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

  Jedyne w krajowej literaturze technicznej kompleksowe opracowanie dotyczące podstaw technologii specjalnych odlewania ciśnieniowego: ·    technologii odlewania w warunkach obniżonego ciśnienia atmosferycznego w objętości wnęki formy (odlewanie w tzw. "próżni") ·    odlewania w obecności gazów aktywnych; w przypadku stopów aluminium w obecności tlenu (technologia VACOX) ·    technologii odlewania...
  Autor: Andrzej Białobrzeski ISBN: 83-905792-6-X Ilość stron: 185 Cena: Nakład wyczerpany

  Odlewnictwo metali i stopów. T. IV. Oczyszczanie i wykańczanie odlewów. Jakość, koszty i organizacja produkcji, wspomaganie komputerowe, wskaźniki

  Ostatnia część serii skryptów pod wspólnym tytułem "Odlewnictwo metali i stopów", w których zawarto bogaty zestaw informacji zarówno teoretycznych, jak i praktycznych z zakresu wykonania form i rdzeni odlewniczych, topienia metali i stopów (żeliwa, staliwa, metali nieżelaznych), metod odlewania i wykańczania odlewów. Tytuły pozostałych części: Z. Górny: Odlewnictwo metali i...
  Autor: Zbigniew Górny ISBN: 83-909110-8-6 Ilość stron: 130 Cena: 30,00 PLN

  PRZEGLĄD NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W KONSTRUKCJI ODLEWÓW MATERIAŁY – TECHNOLOGIA – ZASTOSOWANIE

  Publikacja jest przeznaczona dla konstruktorów projektujących urządzenia, w których komponentami mogą być odlewy. Uzyskasz cenne informacje dotyczące: - stopów odlewniczych (żeliwa, staliwa, stopów metali nieżelaznych, metalowych materiałów kompozytowych), - konstrukcji odlewów i technologii ich wykonywania. Zawarta w opracowaniu syntetyczna wiedza pomoże: - zdecydować czy i gdzie można zastosować odlew, -...
  Autor: Zygmunt Wójcicki, Stanisław Truś ISBN: 83-911283-0-X Ilość stron: 140 Cena: 20,00 PLN

  Metody komputerowe wspomagania diagnostyki wad odlewów

  Przedstawiono najważniejsze problemy związane z konstrukcją i użytkowaniem komputerowych systemów do wspomagania diagnostyki wad odlewów. W publikacji zawarto charakterystykę wiedzy o wadach odlewów widzianą od strony technologa i pokazano sposoby formalnego zapisu tej wiedzy. Zaprezentowano metody, które występują najczęściej w stosowanych na świecie systemach ekspertowych do diagnostyki wad. Książka zawiera...
  Autor: Stanisława Kluska-Nawarecka ISBN: 83-909110-7-8 Ilość stron: 146 Cena: 15,00 zł

  Chemoutwardzalne masy formierskie i rdzeniowe

  Dokonano przeglądu technologii sporządzania i stosowania mas chemoutwardzalnych do wykonywania form i rdzeni dla odlewów ze stopów żelaza. Omówiono: masy chemoutwardzalne ze spoiwami organicznymi (masy z żywicą furanową, masy z żywicą fenolową, masy z żywicą fenolową utwardzaną estrem, masy z żywicą alkidowo-uretanową, masy z żywicą fenolowo-uretanową), masy ze spoiwami organicznymi...
  Autor: Praca zbiorowa ISBN: 83-909110-4-3 Ilość stron: 130 Cena: 40,00 PLN

  Podstawy syntezy stopów

  Ze spisu treści: Układ okresowy pierwiastków jako podstawa systematyzacji stopów Fizyko-chemiczny wariant układu okresowego Strefowa analiza okresowości właściwości pierwiastków w ujęciu monolateralnym Strefowa analiza okresowości właściwości pierwiastków w ujęciu bi- i polilateralnym Zagadnienie wyboru osnowy stopu Wykresy równowagi fazowej Równowaga w stopach Formy oddziaływania pomiędzy komponentami Elementy wykresów równowagi fazowej...
  Autor: Jerzy Sobczak ISBN: 83-905792-5-1 Ilość stron: 283 Cena: 30,00 zł

  65 lat Instytutu Odlewnictwa 1946-2011

  Przedstawione opracowanie jest - w zamierzeniu - kontynuacją publikacji wydanej w 2006 roku z okazji jubileuszu 60-lecia Instytutu Odlewnictwa. W pierwszej części przedstawiono w zarysie działalność Instytutu, kładąc główny nacisk na ostatnie pięć lat. Szczegółowe dane zawarto w drugiej części opracowania, gdzie zebrano i zaprezentowano - w formie tabel, zestawień...
  Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego J. Sobczaka ISBN: ISBN 978-83-88770-71-5 Ilość stron: 194 strony Cena: publikacja dostępna on-line w Bibliotece Cyfrowej Instytutu Odlewnictwa
Skip to content