Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednostką wchodzącą w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci naukowych w Europie, będącej zintegrowanym graczem rynkowym dostarczającym atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe. Nasze kluczowe kierunki rozwoju o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki to inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w ramach trzech Centrów Badawczych w których skupiony jest kluczowy zespół pionu badawczego odpowiadający za generowanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu: Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Inspirowanych Naturą oraz Centrum Inżynierii Biomedycznej. Instytut oferuje również usługi komercyjne realizowane w głównej mierze w Dziale Laboratoriów (w tym w Laboratoriach Akredytowanych), a także przez Dział Certyfikacji. W Instytucie funkcjonuje również Dział Produkcji skupiający się na projektowaniu i wytwarzaniu wyrobów medycznych, głównie dla kardiologii, położnictwa i geriatrii oraz linii pakujących dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego i spożywczego. Instytut posiada specjalistyczną aparaturę do prowadzenia badań zarówno w skali laboratoryjnej, jak i półprzemysłowej.

Instytut koncentruje się głównie na realizacji projektów oraz usług B+R. Opracowuje nowe technologie, materiały, unikatową aparaturę i ekspertyzy dla uczelni, instytutów badawczych oraz działów badawczych podmiotów komercyjnych. Odbiorcami rozwiązań opracowywanych w Instytucie są przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, odlewniczego, narzędziowego, energetycznego, medycznego oraz wielu innych. Wysoki poziom prac prowadzonych w Instytucie gwarantuje współpraca z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi na świecie, obejmująca wspólne prowadzenie projektów badawczych, wymianę kadr oraz cennych doświadczeń w zakresie badań i wdrożeń.

Centra Badawcze Łukasiewicz – KIT:

Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania (CMW) specjalizuje się w projektowaniu, technologiach wytwarzania, kształtowania, obróbki oraz badaniach materiałów, w następujących obszarach: stopy żelaza, kobaltu i niklu, stopy metali nieżelaznych, technologie formy, komputerowe wspomaganie technologii, technologie wytwarzania addytywnego, techniki spiekania, obróbka skrawaniem i narzędzia, badania wysokotemperaturowe i badania korozji.

Centrum Technologii Inspirowanych Naturą (CTN) koncentruje się na badaniach naukowych i pracach rozwojowych w ramach następujących obszarów: technologii odnawialnych źródeł energii, technologii biopaliw, technologii magazynowania energii, implantów i biokorozji, zaawansowanych biomateriałów i prototypowania lab-on-chip oraz biosensorów i urządzeń biomedycznych.

Centrum Inżynierii Biomedycznej (CIB) prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w następujących obszarach:. techniki diagnostyczne, analiza sygnałów biomedycznych, systemy telemedyczne, informatyka medyczna, mechatronika i biomechanika. Projektuje i wytwarza unikatową aparaturę badawczo-diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną.


Skip to content