Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednostką wchodzącą w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci naukowych w Europie, będącej zintegrowanym graczem rynkowym dostarczającym atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz technologii wytwarzania. Nasze kluczowe kierunki rozwoju o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki to inteligentna i czysta mobilność, zrównoważona gospodarka i energia, transformacja cyfrowa oraz zdrowie.

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w ramach pięciu Centrów Badawczych w których skupiony jest kluczowy zespół pionu badawczego odpowiadający za generowanie innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu: Centrum Badań Materiałowych, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Odlewania, Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii oraz Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych. Instytut oferuje również usługi komercyjne realizowane w głównej mierze w Dziale Laboratoriów (w tym w Laboratorium Akredytowanym), a także przez Dział Certyfikacji. W Instytucie funkcjonuje również Dział Produkcji skupiający się na projektowaniu i wytwarzaniu linii produkcyjnych dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego i spożywczego. Instytut posiada specjalistyczną aparaturę do prowadzenia badań w skali laboratoryjnej, jak i w skali półprzemysłowej.

Instytut koncentruje się głównie na realizacji projektów oraz usług B+R. Instytutowe laboratoria opracowują nowe technologie, materiały i metody pomiarowe dla uczelni, instytutów badawczych oraz działów badawczych podmiotów komercyjnych. Odbiorcami rozwiązań opracowywanych w Instytucie są przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego, odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, energetycznego, medycznego oraz wielu innych. Wysoki poziom prac prowadzonych w Instytucie gwarantuje współpraca z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi na świecie, obejmująca wspólne prowadzenie projektów badawczych, wymianę kadr oraz cennych doświadczeń w zakresie badań i wdrożeń.

Centra Badawcze Łukasiewicz – KIT:

Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (CTW) specjalizuje się w nowoczesnych technologiach wytwarzania, obróbki i badań materiałów, w trzech głównych obszarach: technologii wytwarzania addytywnego, technik spiekania i obróbki skrawaniem i narzędzi.

Centrum Technologii Odlewania (CTO) specjalizuje się w projektowaniu oraz technologiach wytwarzania i kształtowania materiałów. Działalność centrum obejmuje stopy żelaza, kobaltu i niklu, stopy metali nieżelaznych, technologię formy oraz komputerowe wspomaganie technologii.

Centrum Badań Materiałowych (CBM) posiada długoletnie doświadczenie w zakresu inżynierii materiałowej w obszarze metalurgii, w tym analizie parametrów fizyko-chemicznych i termodynamicznych oraz mechanicznych. Działalność Centrum obejmuje badania wysokotemperaturowe i korozyjne.

Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii (CZE) koncentruje się na badaniach naukowych i pracach rozwojowych w ramach trzech obszarów naukowych: technologii odnawialnych źródeł energii, technologii biopaliw i technologii magazynowania energii.

Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych (CBT) koncentruje się na badaniach naukowych i pracach rozwojowych w ramach trzech obszarów naukowych: implantów i biokorozji, zaawansowanych biomateriałów i prototypowania lab-on-chip oraz biosensorów i urządzeń biomedycznych.


Skip to content