Nabór na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Badawczych

Młodszy Specjalista ds. Badawczych

w Obszarze Technologii Magazynowania Energii

Nr ref: CTN_47/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawiciele przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Centrum Technologii Inspirowanych Naturą (CTN) koncentruje się na badaniach naukowych i pracach rozwojowych w ramach następujących obszarów: technologii odnawialnych źródeł energii, technologii biopaliw, technologii magazynowania energii, implantów i biokorozji, zaawansowanych biomateriałów i prototypowania lab-on-chip oraz biosensorów i urządzeń biomedycznych.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 1/2 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

Data ogłoszenia: 14.09.2023 r.

Termin zgłaszania aplikacji: 27.09.2023 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Udział w realizacji badań i prac doświadczalnych w obszarze magazynowania energii.
2. Obsługa urządzeń laboratoryjnych.
3. Udział w przygotowaniu publikacji naukowych.
4. Udział w przygotowaniu wniosków projektowych.
5. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
6. Sukcesywny rozwój dorobku naukowego.

Wymagania dla kandydatów:

1. Wykształcenie wyższe, średnie i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo średnie branżowe i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym. 
2. Doświadczenie w zakresie realizowania badań dotyczących technologii akumulatorów Li-ion lub Na-ion (składanie i testowanie ogniw pod kątem ich pojemności, cykli ładowania/rozładowania itd.).
3. Mile widziana znajomość technik elektrochemicznych (CV, CA, EIS itp.) oraz metod charakteryzacji materiałów metodami SEM-EDS oraz XRD
4. Deklaracja chęci rozwoju naukowego.
5. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (konieczność swobodnego korzystania z anglojęzycznej literatury fachowej i umiejętność pisania publikacji w języku angielskim).
6. Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym.
7. Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy w zespole.
8. Terminowość, rzetelność i skrupulatność w prowadzeniu badań.
9. Otwartość do nabywania nowych umiejętności.

Oferujemy:

1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
3. Elastyczne godziny pracy.
4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

CV

Na zgłoszenia czekamy do 27.09.2023 r.

Link do aplikowania:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=99fdd83d96634764bd76fc378edc148d

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści: 

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć BadawczaŁukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl 

Skip to content