Konkurs na stanowisko inżyniera w Zespole Laboratoriów Badawczych

Dyrektor Instytutu Odlewnictwa w Krakowie

ogłasza konkurs na stanowisko

inżyniera w Zespole Laboratoriów Badawczych

 

Wymagania stawiane Kandydatom:

 1. Ukończone wyższe studia techniczne z dyplomem magistra inżyniera (preferencyjne: chemia, ochrona środowiska).
 2. Znajomość norm i procedur związanych z pomiarami środowiska pracy.
 3. Znajomość podstaw analityki chemicznej.
 4. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej i pomiarowej oraz znajomość normy 17025 i wymagań akredytacyjnych laboratorium, mile widziane.
 5. Znajomość języka angielskiego (znajomość innych języków mile widziana).
 6. Prawo jazdy kategorii B.
 7. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole.
 8. Obowiązkowość i dyspozycyjność.
 9. Sumienność, dokładność, rzetelność.
 10. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Wykonywanie pomiarów w środowisku pracy (hałas, drgania, oświetlenie, mikroklimat, zapylenie, związki chemiczne), opracowywanie raportów badań, ofertowanie, kontakt z klientem, wyjazdy do klienta.
 2. Obsługa, konserwacja sprzętu pomiarowego.
 3. Formułowanie tematyki prac badawczych i uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków projektowych w konkursach krajowych i zagranicznych.
 4. Aktywne uczestnictwo w realizowanych pracach badawczych.
 5. Studiowanie i analiza literatury fachowej.

 

 Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów – kopie).
 4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Powyższe dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, ul. Zakopiańska 73 z dopiskiem na kopercie „Dotyczy zatrudnienia na stanowisku inżyniera w Zespole Laboratoriów Badawczych” w terminie do dnia 18.09.2017 r.

Wymagane dokumenty, w tym list motywacyjny, życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 23, ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków”.

 

 

Skip to content