Nabór na stanowisko Główny Inżynier – Zastępca Kierownika Działu Produkcji

Nr ref: DP_18/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Dział Produkcji jest podzielony na dwa obszary w dwóch lokalizacjach:
– oddział w Zabrzu prowadzi działalność w zakresie produkcji urządzeń medycznych,
– oddział w Krakowie prowadzi działalność w obszarze montażu i mechanizacji pakowania oraz produkcji doświadczalnej.
Prowadzenie działalności w obszarze montażu i mechanizacji pakowania uwzględnia prace projektowe, doradztwo techniczne, usługi remontowe oraz serwisowe, w tym kompleksowe projektowanie maszyn i urządzeń do odliczania i pakowania tabletek, drażetek i kapsułek, dozowarek płynów, zakręcarek i zamykarek opakowań, maszyn etykietujących do etykiet samoprzylepnych, znakowarek kartoników jednostkowych oraz oprzyrządowania i części zamiennych do maszyn pakujących. Produkcja doświadczalna obejmuje głównie wykonywanie oprzyrządowania obrabiarek i specjalnych narzędzi według własnej dokumentacji albo dokumentacji dostarczonej przez Klienta, usług toczenia, frezowania, szlifowania wałków, otworów, płaszczyzn oraz prac ślusarsko-spawalniczych i usług obróbki cieplno-chemicznej.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Wrocławska 37A (podstawowe)
w pozostałych siedzibach Instytutu: w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 73 oraz w Zabrzu przy ul. Roosevelta 118, w zależności od bieżących potrzeb.
Data ogłoszenia: 13 czerwca 2023 r.
Termin zbierania ofert: 26 czerwca 2023 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Pełnienie obowiązków Zastępcy Kierownika Działu Produkcji oraz bezpośredni nadzór nad działalnością Działu Produkcji zlokalizowanego w Krakowie.
 2. Planowanie produkcji w uzgodnieniu z kierownikiem oraz nadzór nad terminową realizacją prac, w tym: określanie, planowanie i delegowanie zadań podległym pracownikom oraz sprawowanie nadzoru w zakresie ich wykonania.
 3. Optymalizacja produkcji.
 4. Nadzorowanie jakości wytwarzanych produktów.
 5. Monitorowanie sprawności maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz planowanie utrzymania ruchu.
 6. Prowadzenie bieżącej dokumentacji produkcyjnej.
 7. Współpraca z Działem Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w zakresie opracowania ofert oraz przyjmowania zamówień.
 8. Ścisła współpraca z kierownikiem w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność podległej komórki.
 9. Kaskadowanie celów wyznaczonych przez bezpośredniego przełożonego pracownikom w podległym obszarze oraz nadzorowanie ich realizacji.
 10. Współpraca w zakresie projektowania i wdrażania nowych technologii produkcyjnych oraz kontrola ich przebiegu.
 11. Realizacja prac o charakterze szkoleniowym oraz doradztwo techniczne w zakresie swoich kompetencji.

Wymagania dla kandydatów: 

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie z tytułem zawodowym magistra inżyniera (preferowany kierunek: zarządzanie produkcją lub techniczne wykształcenie kierunkowe)
 2. Trzyletnie doświadczenia zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.
 3. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników.
 4. Profesjonalizm, samodzielność i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania.
 5. Umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów.
 6. Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne i komunikacyjne.
 7. Gotowość do podejmowania ambitnych wyzwań.
 8. Otwartość na procesy reorganizacji i optymalizacji oraz współpracę zespołową.
 9. Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznej.
 10. Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office.
 11. Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, karnety Medicover Sport, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do 26 czerwca 2023 r. 

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Skip to content