NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH – KIEROWNIK DZIAŁU LABORATORIÓW

Nr ref: DL_01/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73 (podstawowe)
w pozostałych siedzibach Instytutu: w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 37A oraz w Zabrzu przy ul. Roosevelta 118, w zależności od bieżących potrzeb.
Data ogłoszenia: 01 lutego 2023 r.
Termin zbierania ofert: 21 lutego 2023 r. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Kierowanie pracą podległych pracowników poprzez planowanie, stawianie celów, przydzielanie zadań i zasobów niezbędnych do ich realizacji, koordynację oraz nadzór nad realizacją zadań i dyscypliną pracy.
 2. Zarządzanie, nadzorowanie i doskonalenie systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 3. Wdrażanie polityki jakości.
 4. Opracowywanie Księgi Jakości oraz kontrolowanie stosowania jej postanowień w Laboratorium.
 5. Organizowanie przeglądów systemu zarządzania.
 6. Udział w auditach zewnętrznych.
 7. Organizowanie auditów wewnętrznych w oparciu o opracowany program.
 8. Nadzór nad działaniami korygującymi.
 9. Planowanie szkoleń zewnętrznych oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych.
 10. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z klientami.
 11. Rozwój działalności laboratoryjnej. 

Wymagania dla kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: chemia, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska).
 2. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego.
 3. Preferowani kandydaci mający doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium badawczym, w poniższych obszarach:
 4. a) wyroby i materiały konstrukcyjne: w zakresie badań chemicznych i/lub mechanicznych i/lub metalograficznych i/lub nieniszczących,
  b) inżynieria środowiska: w zakresie badań czynników chemicznych i/lub fizycznych dotyczących środowiska pracy i/lub pomieszczeń i obiektów budowlanych i/lub maszyn i urządzeń,
  c) maszyny i urządzenia, wyroby i wyposażenie: w zakresie badań akustycznych i/lub elektrycznych i elektronicznych i/lub kompatybilności elektromagnetycznej i/lub wielkości geometrycznych.

 5. Szkolenie z normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 6. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników.
 7. Zdolność realizacji wielu zadań jednocześnie.
 8. Zaangażowanie i skrupulatność.
 9. Komunikatywność.
 10. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z norm i dokumentacji.
 11. Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office.
 12. Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV 

Na zgłoszenia czekamy do 21 lutego 2023 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Skip to content