Nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. Badawczych POST-DOC

Główny Specjalista ds. Badawczych POST-DOC

Nr ref: CMW_20/2023

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

 

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1 Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73

Data ogłoszenia: 19 czerwca 2023 r.

Termin zgłaszania aplikacji: 02 lipca 2023 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Aplikowanie o projekty naukowe ze źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych).

2. Nawiązywanie kontaktów biznesowych z przemysłem w Polsce jak i zagranicą, tworzenie współpracy naukowej z jednostkami naukowymi z zagranicy w obszarze inżynierii materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem badań korozji wysokotemperaturowej.

3. Poszerzanie współpracy międzynarodowej, tworzenie nowych obszarów związanych z badaniami korozji wysokotemperaturowej.

4. Upowszechnianie wyników realizowanych prac badawczych w obszarze badań korozyjnych, poprzez publikacje naukowe oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych.

5. Przygotowanie rezultatów badań do potrzeb praktyki gospodarczej.

6. Uczestnictwo w działaniach wdrożeniowych i komercjalizacja opracowanych rozwiązań technologicznych.

7. Prowadzenie prac w charakterze szkoleniowym, doradztwa technicznego i opracowywania ekspertyz.

 

Wymagania dla kandydatów:

1. Wykształcenie: stopień doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie magisterskie i 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych.

2. Preferowani kandydaci ze stopniem naukowym doktora w zakresie inżynierii materiałowej przy szczególnym uwzględnieniu badań związanych z procesami korozji wysokotemperaturowej.

3. Obszerna wiedza dotycząca procesów degradacji podparta publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym o wysokim współczynniku oddziaływania.

4. Dobra znajomość procesów termodynamiki, obliczeń kinetycznych, statystyki związanie z procesami degradacji w wysokich temperaturach, wiedza z zakresu degradacji stopów metalicznych, powłok ochronnych.

5. Obsługa urządzeń związanych z badaniami naukowymi związanymi z procesami degradacji wysokich temperaturach (piece wysokotemperaturowe), urządzenia TGA) urządzenia do analizy materiałów: SEM/EDS + XRD, zasady ich działania.

6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie.

7. Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań naukowych.

8. Deklaracja głównego miejsca zatrudnienia w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny.

9. Wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne.

10. Umiejętność szybkiej adaptacji nowinek technologicznych.

11. Umiejętność pracy z szybko zmieniającymi się priorytetami.

12. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu.

13. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.

14. Profesjonalizm, samodzielność i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania.

15. Umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów.

 

Oferujemy:

1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

3. Elastyczne godziny pracy.

4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).

5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.

6. Darmowe miejsce parkingowe.

 

Dokumenty:

· CV

 

Na zgłoszenia czekamy do 02 lipca 2023 r.

 

 

Link do aplikowania:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3d5d2803c3aa452294f8eec6c01d5db7

 

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:  rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content