Nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. Badawczych – Zastępca Dyrektora Centrum Inżynierii Biomedycznej

Główny Specjalista ds. Badawczych – Zastępca Dyrektora Centrum Inżynierii Biomedycznej

Nr ref: CIB_48/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Centrum Inżynierii Biomedycznej (CBI) prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w następujących obszarach: techniki diagnostyczne, analiza sygnałów biomedycznych, systemy telemedyczne, informatyka medyczna, mechatronika i biomechanika. Projektuje i wytwarza unikatową aparaturę badawczo-diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną.

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: Pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Zabrze ul. Roosevelta 118

Data ogłoszenia: 20.09.2023 r.

Termin zgłaszania aplikacji: 03.10.2023 r.

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Kształtowanie we współpracy z Dyrekcją polityki naukowo-badawczej w obszarze inżynierii biomedycznej

2. Rozwiązywanie problemów naukowych w obszarze inżynierii biomedycznej.

3. Kierowanie pracą podległych pracowników poprzez planowanie, stawianie celów, przydzielanie zadań i zasobów niezbędnych do ich realizacji, koordynację oraz nadzór nad realizacją zadań w zastępstwie Dyrektora Centrum.

4. Realizacja badań i prac doświadczalnych.

5. Pozyskiwanie projektów B+R.

6. Reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w kontaktach z klientami.

7. Prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu.

8. Prowadzenie szkoleń.

 

Wymagania dla kandydatów:

1. Posiadanie stopnia doktora i 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie magisterskie i 3 letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych.

2. Doświadczenie kierownicze oraz doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad realizacją projektów badawczo-rozwojowych.

3. Preferowani kandydaci mający doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczo – rozwojowych z różnych źródeł finansowania.

4. Doświadczenie pracy w przemyśle/biznesie będzie dodatkowym atutem.

5. Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań.

6. Obszerna wiedza dotycząca inżynierii biomedycznej.

7. Znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację.

8. Znajomość krajowych i europejskich źródeł finansowania badań naukowych i prac rozwojowych.

9. Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

3. Elastyczne godziny pracy.

4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).

5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.

6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

• CV

Na zgłoszenia czekamy do 03.10.2023 r.

Link do aplikowania:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6108b936edef4edfb92a0aa1a9604401

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny  ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y  o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne. 

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć BadawczaŁukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez InstytutJednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content